Co je Ebicykl

Ebicykl - Expedice na bicyklech

Od roku 1984 se pravidelně rok co rok pořádá Ebicykl - cyklistická jízda astronomů a příznivců astronomie aneb spanilá jízda od hvězdárny ke hvězdárně, především na území bývalého Československa. Podnětem ke vzniku Ebicyklu byl dopis tehdejšího studenta gymnázia z Lysé n. Labem Jaroslava Soumara (posléze Duchovní otec Ebicyklu) Jiřímu Grygarovi (posléze Polní hejtman Ebicyklu), v němž mu navrhl, aby se společně s dalšími zájemci vydali o prázdninách na cyklistické putování od hvězdárny ke hvězdárně. Počáteční organizace se ujal Jan Hollan z Brna (posléze Markytánka Ebicyklu).

O trasách a průběhu předešlých dvanácti ročníku informovaly české i slovenské astronomické časopisy, případně rozhlas, televize a denní tisk i jiné sdělovací prostředky. Od roku 1995 se Ebicykl jede jako Memoriál Róberta Rosy (1964-1994) - vynikajícího ebicyklisty, jenž tragickou náhodou zahynul na Fačkovském sedle v závěru XI. ročníku a je pohřben v Bratislavě. Od roku 1999 se jede Ebicykl také jako Memoriál Václava Slavíka (1943-1998). Ebicykl se pořádá každoročně během letních prázdnin v době, kdy večerní astronomická pozorování ruší Měsíc a na hvězdárnách se tedy nepozoruje. Jeho ebicykloidy přitom vedou po rozličných zákoutích (nejen) naší vlasti. Účelem jízdy je propagace bicyklu nejrůznějších světových značek jakožto nejvhodnějších dopravních prostředků pro hvězdáře a pěstování astronomicko-vlastivědných styků (samozřejmě i tělesných schránek účastníků).

Ebicykl je však především důstojnou oslavou 2000. výročí sestavení základního díla hvězdné astronomie - Almagestu a jeho vydavatele Claudia Ptolemaia (povšimněte si, že při jízdě po rovné cestě opisují ventilky bicyklu epicykloidy - blizké ovšem cykloidám, neboť použitá kola jsou zřetelně menší nežli naše zeměkoule). Jelikož doba vzniku Almagestu je sporná, lze zmíněné jubileum slavit vícekrát.

Na trase jednotlivých etap se ebicyklisté snaží navštívit nejen "pocestné" hvězdárny (ať již lidové, profesionální nebo soukromé), astronomické kluby i jednotlivé astronomy-amatéry, ale též různé přírodní, technické, historické a umělecké zajímavosti a pamětihodnosti. Tak jsme například navštívili archeologické naleziště, meteorologickou observatoř, filmové studio, první soukromou galerii moderního umění v republice (1987), historickou železnici, obdivuhodný gejzír mineralní vody ve slovenských Herlanech (dokonce již dvakrát), větrnou elektrárnu v Ramzovském sedle a mnohé jiné atrakce. A snad právě toto prolínání hlavních společných zájmů - astronomie a cyklistiky - vytváří neopakovatelnou atmosféru a odlišnost každé jízdy, na kterou se pak dlouho a hezky vzpomíná. Během dosavadních ročníků se v (značně roztrhaném a chaotickém) pelotonu Ebicyklu vystřídalo již bezmála půl druhé stovky jezdců ve věku od 10 do 80 let, kteří během etap dohromady ujeli větší vzdálenost než ze Země na Měsíc a zpět a teď míříme k planetce Ebicykl! Samotná délka etap dosáhla úhrnem 28 899 km a ebicyklisté při nich projeli více než 100 okresy (ze 114 možných) bývalého Československa.

Délka jedné spanilé jízdy (každý ročník nese též svůj neoficiální název) bývá kolem 650 kilometrů a jejich 7 etap, Prologu a Ebilogu se pravidelně účastní asi 50 Ebicyklistů. Po vzoru husitských tradic doprovází ebicyklisty pohyblivá vozová hradba, sestávající z jednoho až několika užitkových automobilů, vezoucí spacáky, bágly, polámaná kola a ztroskotané ebicyklisty. Ta v noci zaujímá kolem ležení Ebicyklu neprodyšnou kruhovou obranu.

Účastníci Ebicyklu reprezentovali snad všechny kraje a kouty obou našich republik. V posledni době absolvovali Ebicykl i dva cizinci ze zámoří. Hvězdárny, na nichž jednotlivé etapy většinou začínaly a končily, poskytují především přístřeší a útulek pro ebicyklisty a jejich kola, vodu na mytí a podle možností též další služby (večeře, snídaně). Ebicyklisté nejsou nároční - spacáky si vezou s sebou a k vyspání do růžova jim bohatě stačí podlaha v kopuli či přednáškové místnosti, tělocvična, a pod.

Na všech hvězdárnách (etapových i "průjezdních") máme zájem o to, abychom se seznámili s přístrojovým vybavením, odborným a popularizačním programem a abychom si vyměnili zkušenosti se zaměstnanci a spolupracovníky příslušné instituce. Při předešlých ročnících se tato akce líbila, a to jak ebicyklistům, tak i mistním organizátorům na navštívených hvězdárnách. Každé setkání bylo něčím osobité a zapsalo se tak - stejně jako celý Ebicykl - do povedomí všech, kdo se ho zúčastnili.

Spanilá jízda ale není jedinou aktivitou Ebicyklistů. Neméně podstatnou součástí je takzvaný Rej Ebicyklu, pořádaný od druhého ročníku Ebicyklu (1985). Ebicyklisté na Rejích, pořádaných střídavě na našich hvězdárnách vždy během některého podzimního víkendu, hodnotí předešlý a chystají další ročník, vyměňují si fotografie, zápisy do kroniky a rozličné suvenýry a vzpomínají na staré časy, neboť Základní Dogma Ebicyklu (Z. D. E.) zní:

NULTÝ EBICYKL SE JEL TO LÉTO PŘED VELKÝM TŘESKEM
První dodatek: Účastnili se ho všichni Ebicyklisté
Druhý dodatek (2008): A pršelo
Třetí dodatek (2013): Poslední Ebicykl se nejel
Čtvrtý dodatek (2020): To by nebylo, aby bylo!

Ebicyklisté ovšem nejsou jenom tvorové letní. V zimě se setkávají na lyžařských, sáňkářských, brodivých či saunařských Ski & Teleskopy v rozličných horských letoviscích, kde občas bývá v tu dobu i sníh. Přehled dosud proběhlých akcí naleznete ve statistických přehledech podobně jako seznam současných funkcionářů Ebicyklu, text hymny, pokřik a MOrální KODex EBicyklisty (MOKODEB). Ebicykl má též svůj znak, občasník (Ebicyklisty), kruh přátel Internetu (EBIPIKL), hlavní město (Veselí nad Moravou) a muzeum (na Hvězdárně a planetáriu v Hradci Králové).

Nejen kola

Ebicykl má teké svou planetku a sud v argentinské pampě!

Kontaktní adresa

  • Jiří Grygar
    Na Slovance 2
    182 21 Praha 8 - Libeň
    telefon: +420-266 052 660
    E-mail:* povinné údaje
Vložit nový příspěvek
Jméno:
E-mail:
Nadpis:
Obsah: *
Odebírat e-mailem:    
   
Ochrana proti spamu: