• Jste zde:
 • Ebicykl
 • Folklór
 • Jednotná teorie řepného pole - základní teze

Jednotná teorie řepného pole - základní teze

Formulováno na Ski & Teleskopy 2000 v době od 21:00 do 02:00

 1. Řepa jsi a v řepu se obrátíš.
 2. Velký třesk vznikl následkem výbuchu plynu produkovaných hnijící hromadou řepy, vyjednocené ebicyklisty, přivydělávajícími si na ebicykl na brigádě v JZD to léto před velkým třeskem.
 3. Pro matematické vyjádření Jedotné teorie řepného pole je nutno základní matematické operace (sčítání, odčítání, násobení a dělení) rozšířit o operaci jednocení.
 4. Červený trpaslík vzniká při gravitačním zhroucení velké hromady řepy. Je složen z degradovaného řepného neutronového plynu.
 5. Žlutý posun je způsoben existencí řepkových polí.
 6. Hoření svícnu růžovým plamenem je způsobeno termořepární fůzí, kdy ze čtyřech řeponů vznikne jeden řepkon a přebytek hmoty se vyzáří. Barva záření je narůžovělá. Účinek na živé organismy devastující.
 7. Mezinárodní nomenklaturní komise ustanovila, že vedle termínu "kvařar" (kvaziřepární objekt) je přípustné používat též termín "kvaľar", neboť slovenští účastníci bádání tvrdošíjně žíkají žepa.
 8. Červená řepovica je z červené řepy, bílá řepovica je z cukrové řepy. Z řepky vyrábí jen Milo Olomouc.
 9. Není vyloučeno, že i medovina je z řepy. Nebo alespoň z řepky. Nebo alespoň z řepkového medu. Alespoň někdy.
 10. Řepy všech světů, sjednoťte se!
 11. Jiří Grygar, p. h. s. j., natočí popularizační seriál "Dveře do řepného pole dokořán."

Zaznamenala
Olga KracíkováVložit nový příspěvek  |  Zobrazit vše  |  Sbalit vše