Ebi 2005 - Markytán K.

Jak vidím XXII. ročník Ebicyklu „Zlatá Stredoslovenská Cesta“

Júlový spln Mesiaca očakávali účastníci Ebicykla 2005 s veľkým napätím, lebo neistý ráz počasia v strednej Európe vyvolával obavy, čo zabaliť prednostne - hubertus a či iba plavky - "Zlatá stredoslovenská cesta" štartovala z centra Spiša najmä preto, lebo SNV je domovské mesto výnimočnej ženy, našej kamarátky, Evky Krchovej. Putovanie astronómov - amatérov bolo trasované v prevažnej miere nádhernou krajinou stredného Slovenska. Ebitrasy sa kľukatili Slovenským Rajom, Rudohorím, Juhoslovenskými kotlinami ,Pohroním i Štiavnickou vrchovinou. Ebicyklisti opúšťali SR na strednom Považí pod hradom Matúša Čáka, a záverečný pokrik bol naplánovaný na sobotu 23. 7. vo vinnom sklípku J. Cába v Blatnici p. Sv. Antonínkem na Morave.

Astronomických zastávok bolo v tomto ročníku pomenej. Väčšinou sa jednalo o hvezdárne, ktoré nám poskytli strechu nad hlavou a v niektorých sa uskutočnilo aj stretnutie s verejnosťou. Aj takouto formou sa chcem v mene všetkých ebicyklistov poďakovať všetkým našim hostiteľom, obzvlášť pracovníkom hvezdární v Rožňave na čele s p. J. Kasperovou, p. F. Sejútovi a rodine Krchových zo SNV, manželom Rapavým z Rimavskej Soboty, p. Doc. V. Bahýlovi zo Zvolenskej Slatiny, Mgr. S. Kanianskemu zo Žiaru n/Hronom, p. V. Mešterovi z Partizánskeho, p. Dr Z. Baxovej z Trenčína., Ing. J. Veselému a Ing. Rajchlovi z Uherského Brodu a napokon J. Cábovi z Blatnice za trpezlivosť a pohostinnosť, vzácnejšiu ako zlato no potrebnú ako soľ...

Na Ebicykel 2005 sa prihlásil rekordný počet účastníkov (63 starých a 7 nováčikov). Napokon počet neklesol pod 57 jazdiacich ebicyklistov, a s pribúdajúcimi km rástol na max. 60. (Bol prekonaný rekord z 1992 r). V Partizánskom pri spoločnom stretnutí s účastníkmi ESA (Ebicykel slov. astronómov) sme si mohli overiť tvrdenie... keď prednášková sála praská vo švíkoch.

Itinerár sľuboval priemernú dĺžku etáp 80 km, no až po jeho podrobnejšom preštudovaní sme pochopili zámer zostavovateľa - Zdenka Štorka. Prevažná väčšina etáp poskytovala cesty a necesty, vysokohorské sedlá s 800-1 000 m n. m., alebo výškové prevýšenia 500 m-800 m. Napokon sme navrhnuté trasy poňali ako orientačné a motivovali sa k ďalším odbočkám. Možností a lákadiel v podobe prírodných krás, jaskýň, (Dobšinská, Ochtinská Aragonitová), kaštieľov a hradov, či vynovených námestí bolo toľko, že si každý mohol zvoliť "svoju zlatú strednú cestu". I napriek faktu, že Ebicykel vo svojej vyše 20r. histórii prešiel mnohokrát Slovenskom, našlo sa mesto, a síce Banská. Štiavnica, ktorej nevšednú krásu spoznával peletón Ebicykla po prvý krát...

Nuž a nemala by som zabudnúť na nový spôsob prijímania nováčikov do radov Ebicykla. Každý adept o členstvo dostal povinnú záťaž, ktorú presúval na bicykli jednu etapu. Nakoľko sa všetci dobrovoľne rozhodli splniť svoju úlohu, záťaž- časť skorodovanej železnej brzdy, nájdenej na železničnej stanici sa dostala bez problémov do cieľa ako netradičný darček slávnemu ebicyklistovi J. Cábovi a nášmu spoločenstvu pribudlo "7 statočných", napríklad: novinár s prezývkou "tiskový mlčí", jezuitský kňaz, dvaja 15r. študenti, zároveň najmladší účastníci putovania, Rasťo a Lucka. No asi naj... bol novomanželský pár Katka a Filip Munzoví, ktorí si zvolili Ebicykel za svoju netradičnú svadobnú cestu.

Všetky ďalšie podrobnosti a fotografie o uplynulom ročníku budú postupne pribúdať na adrese: www.ebicykl.cz. Dovidenia v r. 2006 na Morave a čo najčastejšie nech sa spoločne stretávame pod oblohou plnou trblietajúcich sa hviezd.

Mgr. Katarína Žilinská

Zpět na seznam článkůVložit nový příspěvek  |  Zobrazit vše  |  Sbalit vše