Zápis z Reje 2021

02.12.2021

Zápis z Valné hromady konané v sobotu 20. 11. 2021 od 15.01 hodin
v přednáškovém sále Hvězdárny a planetária ve Ždánicích.
Valná hromada se uskutečnila v rámci XXXVII. Reje Ebicyklu
konaného ve dnech 20.–21. 11. 2021
na Ždánické hvězdárně a planetáriu Oldřicha Kotíka.

Program

 1. Pokřik (Iljušin a pH S.J.)
 2. Organizační pokyny hostitele (Kája & Jája)
 3. Zpráva Polního Hejtmana S.J.
 4. Zpráva Statistika (Vicehejtman pre všetko)
 5. Zprávy Strážců Měšce (vyúčtování 2020 a 2021, poplatky 2022)
 6. Zpráva Melantricha o Světové Pavučině (www.ebicykl.cz)
 7. Zpráva Pavúkmistra (statistika přípravných km 2021)
 8. Zpráva Hydromechanika II (Pohár konstruktérů)
 9. Zpráva Rotymajstra RZ VREP (Kája & Jája)
 10. Zpráva roty „Snídaně v trávě“ s názvem G astronomie (Markytán K.)
 11. Příprava 35. Ski & Teleskopy 2022 (Simulant & Simulant K.)
 12. Příprava 39. Ebicyklu 2022 (Bludný Holanďan a jeho komitét, pH S.J.)
 13. [H]různé
 14. Volná debata
 15. Vázaná a brožovaná debata
 16. Hymna
 17. Úprk na večeři

Přítomni

 • Cáb Jiří
 • Grygar Jiří
 • Homola Vladimír
 • Hrůza Petr
 • Chládek Jan
 • Janata Mirek
 • Janatová Hana
 • Komrska Jiří
 • Kracíková Olga
 • Navrátil Mirek
 • Obert Miloš
 • Obertová Júlia
 • Obert Jakub
 • Obertová Viktória
 • Obert Martin
 • Olchava Hynek
 • Plšek Pavel
 • Plšková Daniela
 • Poupa Martin
 • Říha Jiří
 • Soldát Zdeněk
 • Strašil Karel
 • Strašilová Tereza
 • Šára Bohuslav
 • Šín Ilja
 • Šmelcer Ladislav
 • Šmelcerová Dana
 • Štaudová Boženka
 • Štědroň Martin (+2)
 • Trostová Soňa
 • Trutnovská Jana
 • Trutnovský Karel
 • Žáková Radka

Celkem přítomno 35 Ebiduší.

Omluveni

 • Antoš Milan
 • Balík Jenda
 • Bejček Karel
 • Brunner Evžen
 • Cábová Hana
 • Dlabola Luděk
 • Dostál Víťa
 • Good Janet
 • Hájková Ilona
 • Janata Martin
 • Jedinák Ludovít
 • Jedináková Lila
 • Jelínek Jindřich
 • Jelínek Viktor
 • Krejčí Roman
 • Krejsa Jiří
 • Křižovič Martin
 • Křižovičová Hana
 • Lemež Petr
 • Poupová Růžena
 • Pravda Alexander
 • Rumlová Linda
 • Smolka Luděk
 • Smolková Karin
 • Šopa Rosťa
 • Štědroň Petr
 • Štorek Zdeněk
 • Töröková Erika
 • Vallová Kaja
 • Vondrouš Josef
 • Žilinská Katka

1 – Pokřik

Valná hromada byla zahájena s hodinovým zpožděním. To lze omluvit, neboť předcházela exkurze po prostorách hvězdárny a seznamování se záměry jejího dalšího zvelebování. Provázel nás ebicyklista nejpovolanější – vedoucí hvězdárny a planetária Kája – Karel Trutnovský.
Pokřik dirigoval husitským palcátem Iljušin a překlad do znakové řeči zprostředkovával opět Polní Hejtman S.J. Závěrečná pasáž pokřiku proběhla bezchybně.

2 – Organizační pokyny hostitele

Na úvod Kája přivítal přítomné a sdělil několik podrobností k průběhu Reje. Byly tlumočeny omluvy nepřítomných.

3 – Zpráva Polního Hejtmana S.J.

Polní Hejtman S.J. zhodnotil letošní 38. EBICYKL 2021, který měl název Východniarsky Šmodrch a který se konal ve dnech 17. 7 – 24. 7. 2021 jako Memoriál Daniely Kunzové, Pavla Kleczka a Zdeňka Taranta.

 • Etapová místa byla: Prešov – 3× Roztoky – 2× Ladomirov – Michalovce – Košice.
 • Ročník to byl skvělý, se štěstím na počasí, které bylo veskrze příznivé. Temná obloha byla prý jako v Argentině.
 • Proběhla velice pěkná oslava Hejtmanových 85. narozenin na hvězdárně v Roztokách. Při ní byla zasazena Lípa Jiřího Grygara.
 • Na přípravách a na zdárném průběhu mají velikánskou zásluhu Miloš a Julka Obertovi, Markytánka Katka, Imro Krestianko a Mirek Janata.
 • Trasy byly náročnější než v minulých letech (nejdelší měřila cca 120 km), ale zvládli je všichni a hlavně se nikomu nic zlého nepřihodilo.
 • Každý účastník přispěl k dobrému průběhu a každému patří dík.
 • Celkem se zúčastnilo 35 ebicyklistů, z toho 7 žen. Pěší sekce měla dva členy. Ujeto bylo průměrně 541 km.
 • Problematická novicka dostala po několika konfliktech consilium abeundi.

4 – Zpráva Statistika Ebicyklu

Sir předal statistickou agendu Romanovi, který se omluvil a jeho zpráva Statistika (PDF, 78 kB) byla přednesena. Statistiky jsou na webu Ebicyklu a přehledná tabulka všech účastí – EbiKartotéka – je pod tímto odkazem:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-9pHLHtnBzLE7XfXKcclNJGfrT2N50Cb8vx4xYl8bwA/edit#gid=1364138030

5 – Zprávy Strážců Měšce (vyúčtování 2020 a 2021)

Strážce českého měšce – Simulant konstatoval, že měšec je téměř vyprázdněn. Zbývá v něm 1 047,22 Kč.

 • Poplatky za příští EBI 2022 se budou odvíjet podle toho, kde a za kolik se podaří zajistit ubytování. To bude známé po prvotních kontaktech s vytipovanými etapovými místy.
 • Prozatím proto žádné poplatky na účet NEPLAŤTE. Jejich výše bude oznámena včas.
 • Účet Ebicyklu u FIO banky má číslo: 2801289528/2010

Strážce slovenského měšce – Mateno nebyl přítomen (omluven), ale stav měšce je na ebiwebu on-line. Z něho se dá vyčíst, že i ten byl řádně vypleněn, a nachází se v něm pouhých 124,26 €.

Rozvinula se debata, zda sloučit český a slovenský měšec a mít pouze jeden účet. Ten současný u Fio banky je veden zdarma a veškeré poplatky včetně převodů eur na české koruny a naopak jsou také nulové. Bylo by i přehlednější vedení účetnictví. Většina s tímto návrhem souhlasila.

6 – Zpráva Melantricha o Světové Pavučině (www.ebicykl.cz)

Melantrich aktualizoval všechny grafy. Účasti jednotlivců převedl na celkové kilometry a ty teď dávají pěknou sumičku 1 052 655 km. Na webu je v galeriích celkem už 20 748 fotek.
Připomínky z pléna ke statistikám je třeba poslat Romanovi a ten je bude konzultovat se Sirem. Je možné, že každý z nich má trochu jinou metodiku, proto se objevují drobné rozdíly.

7 – Zpráva Pavúkmistra (statistika přípravných km)

Pavúkmistr seznámil přítomné s každoročním průzkumem připravenosti ebipiklů na Ebicykl:
Minimální počet najetých km před Ebi:        0 km
Maximální počet najetých km před Ebi:       5 200 km (Myšák)
Průměrný počet přípravných km:      880 km
Medián:          500 km
Modus:           500 km
Každoročně se najde někdo, kdo přijede na Ebi s nulovým počtem kilometrů.

8 – Zpráva Hydromechanika II (Pohár konstruktérů)

Tuto vtipnou zprávu předkládá každoročně Hydromechanik II – Bohouš Šára, Vypracoval ji i letos, přečetl přítomným a je přílohou tohoto zápisu (PDF, 103 kB).

9 – Zpráva Rotymajstra Roty z Vody Rostoucích Ebicyklích Pulců (RZ VREP)

I tato zpráva je každoročně vypracována s největší pečlivostí Rotymajstrem Kájou Trutnovským. Jakékoli její krácení a zestručňování by bylo na škodu, proto je přílohou zápisu celá (PDF, 377 kB).

10 –Snídaně v trávě – Raňajky v tráve 2021 (Markytán K.)

Markytán K. – Katka Žilinská byla omluvena, její zpráva nemohla být prezentována.

11 – Příprava 35. Ski & Teleskopy 2022

Simulant – Láďa Šmelcer referoval, že Ski &Teleskopy 2022 by se mohlo uskutečnit opět na stejném místě, tedy v Kychové, v termínu od středy 23. 2. – do neděle 27. 2. 2022. Pokud to ovšem umožní celková situace.

Pan domácí má podmínku, aby stravování (snídaně + večeře) bylo od něho. Předběžná cenová relace by byla 450 Kč/ den. Cena bude ještě upřesněna v podrobných pokynech, které dostane každý prostřednictvím hromadného e-mailu od Šmelcerových.

Následné přihlášky pak prosí co nejdříve, nejpozději do 20. ledna 2022.

Hudební skupinu Frťan se pokusí zajistit opět Rosťa Šopa.

12 – Příprava 39. Ebicyklu 2022 (Bludný Holanďan a jeho komitét, pH S.J.)

Příprava tras dalšího ročníku Ebicyklu bývá vždy hlavním bodem REJe.

XXXIX. ročník bude kompletně český a vedený převážně v oblasti Krušných hor, proto dostal předběžný název Krušnohorský Drak. Měl by se jet jako Memoriál Zdeňka Taranta.

Hejtman stanovil přípravný komitét, který by se měl podílet na návrzích tras pod vedením Bludného Holanďana – Mirka Janaty. Jsou v něm členové západní sekce: Martin Poupa, Radka Žáková – CykloRadka, Jiří Říha – Dalimil a Bohouš Šára, který bude zajišťovat poslední dva noclehy v Roudnici nad Labem.

39. EBI započne v sobotu 6. srpna v Chebu a skončí v neděli 14. srpna v Roudnici nad Labem. Následovat bude individuální rozjezd do domovských dep.

Doplnění od pH S.J.: Po návratu domů jsem napsal dotaz řediteli gymnázia v Chebu a ten mi sdělil: „U nás v Chebu máte samozřejmě pomyslné dveře (gymnázium, planetárium, tělocvičnu) vždy otevřené. Těším se, že se opět v Chebu setkáme. Pevné zdraví a jen a jen příjemné dny přeje Jaroslav Kočvara.“
Další noclehy budu testovat až po Novém roce. Začátek a konec (Roudnice) jsou prakticky zajištěny už teď.

Datum, etapy, místa nocování, kilometráže:
so 6. 8.             sraz v Chebu
ne 7. 8.             Cheb –> Cheb (okružní) na nejzápadnější bod ČR 94 km
po 8. 8.             Cheb –> Karlovy Vary 62 / 85 km
út 9. 8.              Karlovy Vary –> Most 94 / 99 km
st 10. 8.            Most –> Teplice 75 km
čt 11. 8.            Teplice –> Jílové 46 km
pá 12. 8.           Jílové –> Roudnice nad Labem 79 km
so 13. 8.           Roudnice –> Roudnice (okružní) na Říp 14 / 41 / 70 km
ne 14. 8.           návrat do domovských dep

Návrh trasy 39. ročníku pojmenovaného Krušnohorský Drak

 • Bludný Holanďan – Mirek Janata informoval přítomné, že se měl v úmyslu vzdát se tvorby itineráře a chtěl by předat tuto agendu někomu mladšímu. Zatím se ale nikdo jiný nenašel, takže příští ročník ještě připraví.
 • Hlasování rozhodlo, že by byla škoda vynechat Ašský výběžek s nejzápadnějším místem ČR, takže první etapa bude okružní z Chebu do Chebu. Na konci týdne budou tím pádem v Roudnici nad Labem jenom dva noclehy místo původně navrhovaných tří.
 • Výše platby zatím nebyla stanovena, bude včas oznámena.
 • Hejtman zkusí oslovit jemu známé osoby v etapových městech a pokusí se tam zajistit ubytování.
 • Otázkou zůstává, zda připravovat nadále podrobný itinerář nebo zda by stačila data do navigace. Většina sice používá moderní technologie, ale alespoň jednoduché mapky tras, které by si zájemci vytiskli, by neměly chybět.

13 – [H]různé

Hejtman referoval, že Mateno už nechce být Vicehejtmanem pre Slovensko.
Současně navrhuje, aby se Vicehejtmankou pre Slovensko stala MarkytánK – Katka Žilinská. Byla jednomyslně odsouhlasena.

Katka ale nemůže být současně v kontrolní komisi, proto byla do ní kooptována Julča – Julia Obertová. Též byla jednomyslně schválena.

Doplnění od pH S.J.: Po návratu domů jsem poslal Matenovi velké poděkování za vše, co pro Ebicykl tak skvěle zařizoval.

Jedním z bodů, který je třeba si neustále připomínat, je bezpečnost cyklistů.

Bohouš Šára doporučuje volit výrazně barevné oblečení a mít trvale zapnutou zadní blikačku.

Garmin Varia RTL 515Myšák s Melatrichem informovali o zadních blikačkách s radarem, které upozorňují cyklistu na blížící se auto. Detekují ho na vzdálenost až 150 metrů a s jeho přibližováním se rozblikají intenzivněji. Jsou propojeny s cyklocomputerem nebo s mobilem a umí spoustu dalších věcí. Melantrich: Jedná se o model Garmin Varia RTL 515. Je to kombinace vysoce svítivé blikačky a radaru. Cena od 4 000 Kč dle Heureka. Lze spárovat jak s mobilem tak s mnoha vyspělými cyklopočitači na řídítka. Bez tohoto propojení se ale jedná o předraženou blikačku. Hlásí přibližující se auta (ukáže až 8) plus hlásí, když projede poslední a máte tak zase volnou cestu. Přestal jsem používat zpětné zrcátko - tak spolehlivé a návykové to pro mě je. Pokud někdo zvažujete koupi, nebo po koupi chce poradit jak to nejlépe používat, ozvěte se mi.

Melantrich navrhl EBICYKL k zápisu na seznam UNESCO. Zatím je zapsán na čekací listině. Je třeba společně tuto aktivitu propagovat. Na webu Ebicyklu už visí certifikát.

Melantrich s Phobosem přivezli na Rej dva cyklotrenažery, které si účastníci měli možnost vyzkoušet. Nebyly jen tak obyčejné, ale spojené s počítačem zobrazovaly kromě projížděné trasy i údaje o kondici šlapajícího. Bylo to vítané zpestření celého Reje.

Poznámka vznesená na závěr: příští Rej by se mohl konat o malinko dříve (v říjnu). Pokud by byl opět ve Ždánicích, bylo by možné uvažovat o spojení s projížďkou na kolech po překrásném okolí.

Body 14 a 15 (volná, vázaná a brožovaná debata) byly z důvodu pokročilého času přesunuty na pozdější dobu (po večeři).

Následovala sborově zazpívaná Hymna a hned po ní hromadný Úprk na večeři (výbornou) do ždánické restaurace Radlovec.

Sobotní večerní program pokračoval povídáním, zpíváním za doprovodu kytary a konzumací občerstvení i pití do pozdních nočních hodin.

V nedělním ránu postupně vylézalo osazenstvo z různých koutů hvězdárny a posnídalo z nedojedených společných zásob (příp. vlastních) a z Ebibufetu. Následovalo loučení a rozjezd do domovských dep.

Za přípravu letošního Reje patří převeliký dík Kájovi a Jáje Trutnovským, kteří se zhostili tohoto prvního ročníku pořádaného na hvězdárně ve Ždánicích, naprosto jedinečně. Cítili jsme se tam skvěle, nebyli jsme nikým a ničím omezováni.

Přejeme všem ebilidem příjemný čas předvánoční a příští rok prožitý ve zdraví a radostně.

Zapsal: Jiří Dalimil Říha
Schválil: pH S.J. Jiří Grygar
Do elektronické podoby převedl: Hynek Melantrich Olchava

« zpět