Zápis z Reje 2019

18.11.2019

Zápis z Valné hromady konané v sobotu 9. 11. 2019 od 14:48 hodin
v přednáškovém sále Hvězdárny a planetária v Hradci Králové.

Valná hromada se uskutečnila v rámci XXXV. Reje Ebicyklu
konaného ve dnech 9.–10. 11. 2019.

Program

 1. Pokřik (Sir a pH S.J.)
 2. Organizační pokyny hostitele (Luděk)
 3. Zpráva Polního Hejtmana S.J.
 4. Zpráva Statistika (Sir)
 5. Zprávy Strážců Měšce (vyúčtování 2019, poplatky 2020)
 6. Zpráva Melantricha o Světové Pavučině (www.ebicykl.cz)
 7. Zpráva Pavúkmistra (statistika přípravných km 2019)
 8. Zpráva Hydromechanika II (Pohár konstruktérů)
 9. Zpráva Rotymajstra RZ VREP (Kája & Pája)
 10. Zpráva Roty „Snídaně v trávě“ s názvem G astronomie (Ottakar K.,Markytán K., Linda)
 11. Příprava 34. Ski & Teleskopy 2020 (Simulant & Simulantka)
 12. Příprava 37. Ebicyklu 2020 (Mateno, pH S.J.)
 13. Ebikanáry 2020?
 14. Výměna stráží a ještě něco (pH S.J.)
 15. Jak zlepšit bezpečnost cyklistů, zvláště ebi- (Dalimil, Errica)
 16. [H]různé
 17. Volná, vázaná a brožovaná debata
 18. Hymna
 19. Úprk na večeři

V neděli snídaně z vlastních zásob a individuální rozjezd do domovských dep.

Přítomni

 • Antoš Milan
 • Bejček Karel
 • Brunner Evžen
 • Cáb Jiří
 • Dlabola Luděk
 • Dostál Matyáš
 • Dostál Víťa
 • Good Janet (přiletěla ze Spojeného království Velké Británie, kde žije)
 • Grygar Jiří
 • Hájková Ilona
 • Homola Vladimír
 • Chládek Jakub
 • Chládek Jan
 • Janata Mirek
 • Janatová Hana
 • Jedinák Ludovít
 • Jedináková Lila
 • Jelínek Viktor
 • Koráb Mirek
 • Krejčí Roman
 • Krejsa Jiří
 • Lemež Petr (přiletěl ze Spojeného království Velké Británie, kde pracuje)
 • Obert Miloš
 • Obertová Júlia
 • Obert Jakub
 • Obertová Viktória
 • Obert Martin
 • Olchava Hynek
 • Pokorný Pavel
 • Pravda Alexander
 • Rumlová Linda
 • Říha Jiří
 • Smolka Luděk
 • Smolková Karin
 • Soldát Zdeněk
 • Šára Bohuslav
 • Šín Ilja
 • Šmelcer Ladislav
 • Šmelcerová Dana
 • Šopa Rosťa
 • Štaudová Božena
 • Štědroň Martin
 • Štorková Mirka
 • Töröková Erika
 • Trostová Soňa
 • Trutnovská Jana
 • Trutnovský Karel
 • Vondrouš Josef
 • Vallová Kaja
 • Žilinská Katarína
 • Žáková Radka

Celkem 51 Ebiduší (rekord za posledních 11 let)

Omluveni

 • Hrůza Petr
 • Janata Martin
 • Jelínek Jindřich
 • Komrska Jiří
 • Kracíková Olga
 • Kunzová Daniela
 • Navrátil Mirek
 • Poupa Martin
 • Poupová Růžena
 • Strašilovi, Karel, Marie, Tereza
 • Štorek Zdeněk

1 – Pokřik

Rej byl zahájen s dosti velkým zpožděním zaviněným zdržení na společném obědě a to až ve 14:48 hodin. Pokřik všech přítomných dirigoval palcátem (za omluveného Sira) Iljušin a překlad do znakové řeči zprostředkoval neslyšícím Polní Hejtman S.J. Závěrečná pasáž proběhla bez zakolísání.

2 – Organizační pokyny hostitele

Luděk, který se v letošním roce ujal organizace místo Podžita, omluvil na úvod lehké zmatky (např. problémy s novým projektorem). Tlumočil omluvy některých nepřítomných a upřesnil podrobnosti k průběhu Reje.

5 – Zprávy Strážců Měšce (vyúčtování 2019)

(Tento bod byl předřazen z důvodu nutnosti předčasného odchodu Simulanta z Reje.)
Strážce českého měšce – Simulant vypracoval přehlednou tabulku (je jednou z příloh zápisu).

 • Simulant nejprve poděkoval Hance a Mirkovi Janatovým, kteří se ujali při letošním Ebicyklu správy Měšce, neboť se ho sám nemohl zúčastnit.
 • Celkové příjmy v rámci Ebicyklu 2019 (účastnické platby) – 40 300,00 Kč
 • Výdaje celkem (noclehy, ebibufet, vozová hradba, trička, medaile, aj.) – 70 963,00 Kč
 • Příjmy během Ebicyklu (trička, pohlednice, aj.) – 14 470,00 Kč
 • Stav účtu k 7. 11. 2019 – 20 477,74 Kč
 • Poplatky pro příští rok 2020 zůstávají v původní předloňské výši, tj. 600 Kč/os.
 • V příštím roce vypleníme slovenský měšec, protože veškeré výdaje budou hrazeny z něho. Převod mezi měšci se provede při závěrečném účtování.
 • Zbylé milionové medaile budou věnovány na hvězdárnách a v místech ubytování lidem, kteří Ebicyklu nějak pomohou. Dle vlastního uvážení s nimi bude disponovat výhradně Hejtman.
 • Rozvinula se diskuze ohledně plateb za nadstandardní noclehy na postelích. Jejich rezervace bude možná pouze na základě převodu peněz předem na ebiúčet. Při vlastním Ebicyklu se už nebudou praktikovat výběry hotovosti. Výše konkrétních částek noclehů bude sdělena včas.
 • Účet Ebicyklu u FIO banky má číslo: 2801289528 / 2010

Strážce slovenského měšce – Mateno sdělil tato čísla:

 • Převod z roku 2018 – 85,17 €
 • Vybráno v roce 2019 – 237,00 €
 • Výdaje v roce 2019 – 15,29 €
 • Výsledná suma slovenského měšce – plus 306,88 €

Slovenský měšec je stále k dispozici na webu.

11 – Příprava 34. Ski & Teleskopy 2020

(Tento bod byl předřazen z důvodu nutnosti předčasného odchodu Simulantky z Reje.)
Simulantka Dana Šmelcerová referovala, že Ski & Teleskopy se uskuteční opět na stejném místě v Kychové, v termínu od středy 5. 2. do neděle 9. 2. 2020.

Pan domácí mírně navýšil cenu za ubytování, která bude upřesněna v podrobných pokynech. Tyto dostane každý prostřednictvím hromadného e-mailu ještě před Vánocemi.
Následné přihlášky prosí Dana co nejdříve, nejpozději do 20. ledna 2020.

Hudební skupina Frťan, kterou zajišťuje Rosťa Šopa, bude opět hrát.

Návrh Dany, že by nebylo špatné uskutečnit na jaře nějakou brigádu, protože ubytovna dosti chátrá, se nesetkal s příliš velkým pochopením. Ale vyloučeno to není, pokud se najdou dobrovolníci…

3 – Zpráva Polního Hejtmana S.J.

Polní Hejtman S.J. zhodnotil letošní 36. EBICYKL 2019, který měl název Corona Moraviae a konal se ve dnech 3. 8. – 11. 8. 2019. Etapová místa byla: 2× Blatnice pod Svatým Antonínkem – Valtice – Znojmo – Třebíč – Žďár nad Sázavou – Letovice – Prostějov.

 • Ročník to byl mimořádný, jubilejní. Proběhly velkolepé oslavy milióntého kilometru. Každý účastník přispěl k jejich zdárnému průběhu a každému patří dík.
 • Slovy jednoho nejmenovaného politika by se dalo parafrázovat: KDO NA TO MÁ, ABY UJEL MILIÓN KILOMETRŮ? :-)
 • Zvláštní poděkování zaslouží komisaři oslav Melantrich a Phobos za nezapomenutelný ohňostroj a Erika za návrh pamětní medaile a loga na trička.
 • Slavnostní akt pojmenování tovární haly v Blatnici na počest ujetých 20 000 hejtmanových ebikilometrů neměl chybu. Resp měl: na tabulce ve slově „Ebycikl“ byly hned dvě hrubky. Tabulka ale byla do druhého dne nahrazena novou a vše je teď v naprostém pořádku.
 • Všude jsme se setkali s krásným přijetím, jak v místech nocování, tak při návštěvách hvězdáren a astronomických pozorovatelen.
 • Zajímavý a poučný byl kus cesty vedoucí před Rakousko. Jednak díky daleko kvalitnějším silnicím, ale hlavně z hlediska pocitu bezpečnosti nás-cyklistů. Řidiči nás objížděli při předjíždění velkým obloukem.
 • Přemnožení hrabošů na Moravě potrápilo Jendu Balíka, kterému jedna myš sežrala v brašnách svačinu. Po jejich otevření vyskočila a utekla. Další den druhá už takové štěstí neměla, Jenda ji zahubil. Získal přezdívku Myšilov. Hraboši několikrát utíkali i po silnici a Hejtman s nimi úspěšně závodil.
 • Mnozí ebicyklisté, kteří stáli u jeho kolébky, už tolik nevládnou. Byli nuceni putování předčasně ukončit a otázkou zůstává, zda pojedou příště. Situace se bude řešit v jednom z dalších bodů. V každém případě platí zásada, že členství v Ebicyklu je více než doživotní podle MoKoDeBu („Ebicyklista umírá o něco později než naděje“). Zasloužilým Ebipiklům jsou přirozeně zachovány všechny výhody; mohou navštěvovat Reje a Ski & Teleskopy, a případně doprovázet účastníky Ebicyklu vlakem, autobusem nebo vlastním povozem.

4 – Zpráva Statistika Ebicyklu

Sir se nezúčastnil, byl omluven přítomnou manželkou Mirkou-Sirkou, která referovala, že všechny údaje a tabulky od něho už jsou na webu Ebicyklu.

Melantrich vyhotovil novou mapku s trasami všech ročníků, na níž jsou vyznačena i bílá místa, kam Ebicykl ještě nezavítal. Je na webu v sekci Ebicykl v číslech.

5 – Zprávy Strážců Měšce (viz výše)

6 – Zpráva Melantricha o Světové Pavučině (www.ebicykl.cz)

Melantrich vyměnil na ebiwebu úvodní fotku, jejím autorem je Roman.
Vše funguje jak má, i když v červených číslech.


Připomínky z pléna k nemožnosti připojení více fotek k hromadnému e-mailu byly Hynkem ozřejmeny. Z provedené názorné instruktáže vyplynulo, že fotky (pokud je jich více) je třeba vybrat, označit a připojit všechny najednou (nikoli jednotlivě). Byl aktualizován vysvětlující text:

7 – Zpráva Pavúkmistra (statistika přípravných km)

Pavúkmistr seznámil přítomné s každoročním průzkumem připravenosti ebipiklů na Ebicykl:

 • Minimální počet najetých km před Ebi: 0 km
 • Maximální počet najetých km před Ebi: 4 600 km (Zeměkollár)
 • Průměrný počet přípravných km: 698 km
 • Medián: 362 km
 • Modus: 28

Je až nepochopitelné, že někdo může mít před Ebicyklem 0 km a pak ho ve zdraví absolvovat. Ale každoročně se někdo takový najde.

8 – Zpráva Hydromechanika II (Pohár konstruktérů)

Tuto zprávu v posledních letech předkládá Hydromechanik II – Bohouš Šára, který se ale letošního ročníku nezúčastnil, neboť pár dní před ním spadl ze štaflí a rozdrtil si patu. Následovala operace, pět týdnů na vozíku, ale už chodí i jezdí na kole.

Nahradil ho v této funkci Roman, který k hodnocení přistoupil způsobem sobě vlastním. Vyfotil na Ebi některé značky kol jako dokumentaci vozového parku. Promítl je (PDF, 4 MB) a okomentoval.

 • Favorit Hejtmana z roku 1978 by mohl působit jako reklama na kola Favorit (pokud by tato fabrika už poněkolikáté nezkrachovala). Ale jeho kolo odvedlo za ty roky opravdu poctivou práci a zaslouží si obdiv (stejně jako jezdec).
 • Tandem Káji & Jáji byl letos vylepšen novými zadními velkoobjemovými brašnami. Obdivujeme jejich hrdinství na takovém kole dál jezdit.
 • Vysoké kolo Pepy Zimovčáka sice nepatří do vozového parku Ebi, ale letos se v prvních dvou etapách v ebipelotonu objevilo. Pepa je náš příznivec.
 • Jeník Hollan představil v první etapě své kolo vylepšené o velkou přepravku umístěnou napříč na zadním nosiči. Tou značně zužoval průjezdní profil při míjení cyklistů na úzkých cyklostezkách, o předjíždění ani nemluvě.

Nakonec přece jen s krátkým příspěvkem vystoupil Hydromechanik II a prozradil, že Hejtman má od nynějška nové kolo. Je s nízkým rámem kvůli snadnějšímu nastupování. Celoživotní berany nahradila rovná řídítka s rohy. Hejtman sám toto kolo považuje za zázrak a pojmenoval ho Roháč na počest Mistra Blatnického. O elektrokole nechce zatím ani slyšet.

Hydromechanik II ještě konstatoval, že se letošní rok zdravotně příliš nevyvedl. Kromě jeho úrazu utrpěla několik zlomenin též Královna Daniela, která momentálně rehabilituje v nemocnici Na Malvazinkách (přejeme jí brzké uzdravení). Bohouš sepsal ještě jakési zamyšlení-rozjímání a požádal Eriku, aby ho přečetla. Při jejím procítěném přednesu nikdo ani nedutal. Tak bylo pěkné.

9 – Zpráva Rotymajstra Roty z Vody Rostoucích Ebicyklích Pulců (RZ VREP)

Rotymajstr Kája Trutnovský vypracoval opět naprosto dokonalou a vtipnou zprávu (PDF, 0,2 MB). Jakékoli její krácení a zestručňování by bylo na škodu. Proto je přílohou zápisu celá. Uvádíme jen malou ukázku k 10. výročí trvání Roty:

Milí Ebicyklisté, stárneme… Naše sekce dosahuje historicky nejvyššího průměrného věku, který letos poprvé přesáhl 9 let, o mediánu ani nemluvě. A harmonický průměr je poslední dobou již dokonce spíše disharmonický. Jen slabou náplastí nám může být historicky nejmenší hodnota variančního koeficientu a směrodatné odchylky. O to naléhavěji k nám však směrodatná odchylka promlouvá a ukazuje směr, kterým se řítíme. Přátelé, ještě to není katastrofa, ale to směřování je zřejmé a raději se ani neptejte kam, vypadá to jako pěkně vypasená černá díra… A co s tím uděláme? To je na Vás!

10 – Snídaně v trávě – Raňajky v tráve 2019 (Markytán K.)

Markytán K. – Katka Žilinská promítla obrazové zpravodajství (PPT, 48 MB) z letošního ročníku. Fotky doprovodila vtipnými komentáři. Ebicykl je zkrátka vždy permanentní oslava.

Katka dokumentovala, že Ebi už 9× začínal či končil v Blatnici pod Svatým Antonínkem. To je samo o sobě výmluvné a svědčí, jak nás toto místo přitahuje a jak ho máme rádi.

11 – Příprava 34. Ski & Teleskopy 2020 (viz výše)

12 – Příprava 37. Ebicyklu 2020 (Mateno, pH S.J.)

ODLOŽENO NA ROK 2021

Odtajnění trasy dalšího ročníku Ebicyklu bývá vždy Zlatým hřebem programu.

XXXVII. ročník bude komplet slovenský a dostal dle tvaru trasy pojmenování:

Východniarska čižma 2020

Začne 1. 8. v Košicích a skončí 8. 8. 2020 tamtéž.
Následovat bude nedělní rozjezd do domovských dep.

Etapy, místa nocování, kilometráže (hrubý nástřel):

 • so 1. 8. sraz v Košicích
 • ne 2. 8. Košice –> Prešov (60 km)
 • po 3. 8. Prešov –> Roztoky (72 km)
 • út 4. 8. Roztoky –> Roztoky (60 km) asi, možná okružní etapa přes Polsko
 • st 5. 8. Roztoky –> Humenné (78 km)
 • čt 6. 8. Humenné –> Stakčín (62 km)
 • pá 7. 8. Stakčín –> Michalovce (51 km)
 • so 8. 8. Michalovce –> Košice (72 km)
 • ne 9. 8. návrat (vlakem, auty) do domovských dep

 

 • Platbu 600 Kč je třeba uskutečnit co nejdříve na účet Ebicyklu.
 • Platbu slovenské sekce 24 € dle Matenových instrukcí.
 • Poplatky za nadstandardní ubytování (např. Roztoky) bude třeba uskutečnit na ebiúčet předem. Jen tak si zajistíte spaní na posteli. Mateno v této věci ještě rozešle hromadný email s instrukcemi.
 • Iljušin se pokusí zjistit do konce letošního roku, jaké by byly možnosti hromadné přepravy ebounů i s jejich koly do/z Košic směrem z/do Čech po železnici. Jako vzor bude mít před sebou Matenem zajištěný vagón z Bratislavy do Prahy před několik roky.
 • Lidé nad 62 let mají na Slovensku vlak zdarma, ale musí si tam vybavit zvláštní průkazku (s fotkou). Není vše úplně jednoznačné, nemusí to platit pro všechny vlaky. Tyto záležitosti si zjistí každý sám.

  Vyčerpávající informace o této možnosti lze najít na stránkách ŽSS
  http://www.slovakrail.sk/
  tam kliknout na "Bezplatná preprava" a "Seniori od 62 rokov (bezplatná registrácia)" a příp. další linky ("AKO FUNGUJE BEZPLATNÁ PREPRAVA", "AKO SA POUŽÍVAJŮ LÍSTKY NA BEZPLATNŮ PREPRAVU") a další.

  Podmínkou bezplatné přepravy je dopředu si vyřídit průkazku, kterou nazývají "preukaz ZSSK", to se musí udělat osobně v některé slovenské stanici ze seznamu, který se nachází na výše uvedených stránkách. K tomu je zapotřebí fotka 2x3 cm a průkaz totožnosti.

  Slevy neplatí ve vlacích InterCity, na EuroCity je příplatek 1 €, na SuperCity 5 €.

  Při "nákupu" jízdenky přes internet je třeba nezapomenout zvolit v nabídce cestujících "Dospelý 62 - 69r.", jinak vám systém jízdenku zdarma nenabídne.

  Na trase "Žilina - Košice" se dá tímto způsobem ušetřit cca 11 € v jednom směru jízdy.

  Z.D.E., Vladimír Homola

 • Experimentálně se budeme příští rok vracet do minulosti, kdy se Ebicykly jezdily bez Vozové hradby. V jedné z etap si všichni vyzkouší, jaké to je jet se svými věcmi sbalenými na kole v brašnách. Netýká se mládeže do 16 let a ebounů 65+. Ti to budou mít nepovinné.

13 – Ebikanáry 2020?

Shodně se konstatovalo, že výprava s koly na hvězdárny a na astronomické zajímavosti Kanárských ostrovů by nebyla reálná.

Tohoto bodu se iniciativně ujal Zeměkollár, který navrhnul alternativní řešení v podobě cesty po Evropě s návštěvou několika zajímavých míst:

 • Mnichov Schleissheim – letecké muzeum
 • Špýr (Speyer) – muzeum kosmonautiky (technické muzeum)
 • Noordwijk (Holandsko) – testovací a vývojové středisko ESA
  případně ještě
 • CERN – evropská organizace pro jaderný výzkum

Jednalo by se o max. 3 až 4denní cestu (3 noclehy), autobusem (bez kol) s min. účastí 30 lidí, v říjnu 2020.

Nacenění si necháme udělat u několika cestovních kanceláří, které by mohly zájezd zprostředkovat.

Předběžný zájem můžete projevovat už nyní.

14 – Výměna stráží a ještě něco (pH S.J.)

Jak již pH S.J. konstatoval v úvodu, někteří starší ebicyklisté už nezvládají ujet denní kilometráže kvůli svému zdravotnímu stavu. Někteří byli letos nuceni putování předčasně ukončit. Dvěma z nich byli Sir – Vicehejtman pre všetko a Statistik Ebicyklu. V cíli etapy ve Valticích oznámil, že se s Ebicyklem ze zdravotních důvodů musí rozloučit a nebude už dál jezdit. Letošní statistiku ještě zpracoval, ale je nutné, aby ji dělal někdo, kdo pojede. Hejtman S.J. navrhl, aby tuto pozici zastával Roman Krejčí, se kterým funkci předjednal. Ten se tomu nebránil, ale ve svém inauguračním projevu předem ohlásil, že příští ročník jet nemůže. Otázkou tedy zůstává, kdo bude statistická data v příštím roce vyhodnocovat.

Roman byl poté pasován na Plukovníka Ebicyklu.

Tohoto bodu programu ještě využil pH S.J., aby připomenul, že za několik dní, přesně 21. 11. 2019, oslaví kulaté jubileum, při kterém se dříve chodilo do řádného starobního důchodu (ale u Ebicyklu nic takového neplatí) náš Zeměkollár – Víťa Dostál. Hejtman jako certifikovaný astrolog pro něho sestavil skvostný horoskop (PDF, 0,3 MB), který přečetl a pak ozdobný výtisk na ručním papíře Víťovi věnoval.

15 – Jak zlepšit bezpečnost cyklistů, zvláště ebi- (Dalimil, Errica)

Zpracovat tento bod dostal Dalimil od Hejtmana za domácí úkol. Vyměnili si několik e-mailů a zjistili, že je to příliš široké téma, než aby se mu mohl věnovat čas na Reji. Záleží totiž na úhlu pohledu, zda se budeme bavit o budování cyklostezek, značení cyklotras, o ohleduplnosti řidičů nebo třeba o prvcích, sloužících ke zvýšení bezpečnosti cyklistů.

Dalimil si připravil (spíše pro odlehčení) miniprezentaci, jak mohou dopadnout cyklisté po pádu z kola. Dle čerstvé zkušenosti jeho kamaráda Oldy (který několik etap s Ebicyklem jel) kladl důraz na to, jak důležitá je helma na hlavě. Oldovi prokazatelně před několika dny zachránila po pádu z kola život.

Poté Erika promítla několik obrázků s návrhy symbolů na trička (PDF, 1 MB), na nichž je graficky vyznačeno míjení auty v bezpečné vzdálenosti min. 1,5 metru. To vychází ze současné kampaně, kterou podpořili dvě cyklistické osobnosti – Roman Kreuziger a Peter Sagan, kteří se na silnicích pohybují každodenně.

Dalimil má kontaktovat Romana K. s tím, že se ebicyklisté k této jejich výzvě připojují.

Protože se debata ohledně bezpečnosti cyklistů v silničním provozu zcela logicky protáhla, musel následovat přeskok závěrečných bodů a následoval bod:

19 – Úprk na večeři

Ještě před tím fotograf Ebicyklu Roman zvěčnil přítomné na společné fotografii.

16 – [H]různé

Po příchodu z večeře následovalo, co jsme nestihli probrat před ní.

V první řadě gratulace: Jakubko Obert sa narodil 11. 11. 2007 a bude mat teda 12 rokov, ale súčasne v tento deň oslavuje aj jeho brat Martinko meniny. Takže oni dvaja vždy oslavujú spolu a vďaka šikovne zvolenému dátumu tohtoročného Reje tomu nebolo jinak aj tuná.

Kája Trutnovský jim zahrál na kytaru oslavnou píseň a my všichni jsme jim zazpívali. Dostali trička, na které se jim pak přítomní podepisovali. Od rodičů obdrželi tortu ako kolo od vozu, o níž se oba spravedlivě se všemi podělili.

Další oslavenkyní byla Jája Trutnovská, která měla kulatiny. Napekla a přivezla celou přepravku vynikajících větrníků. Po večeři se po nich jen zaprášilo.

Následovalo promítání videa z ohňostroje v Blatnici a pak kratšího videa, které natočil Mateno při letošním Ebi se svým dronem. Záběry z výšky jsou nesmírně působivé, technicky naprosto dokonalé, s perfektní stabilizací obrazu.

Ottakar K. – Ilonka, oznámila narození další ebipulenky – vnučky Jasmínky, které jsou dva měsíce.

Zbylé body programu se různě prolínaly a měly nekoordinovaný až volný průběh.

Během celého dne, a následně i po večeři a druhý den ráno při snídani, probíhaly opět opulentní hody, které zajistila slovenská sekce rodiny Obertových. Ti přivezli neuvěřitelné množství pochutin, klobás, sladkostí, pití, pro ukázkové plenění. Pozadu nezůstal ani Mistr Blatnický, který plynule napájel ebipikly blatnickými révovými produkty. Někteří účastníci pařili až do pozdních nočních hodin.

Nedělní rozjezd do domovovských dep proběhl mezi 7. a 10. hodinou.

Velký dík patří Luďkovi Dlabolovi za přípravu letošního Reje.

Přejeme všem ebilidičkám příjemný čas předvánoční a celý příští rok prožitý ve zdraví a spokojenosti.

Zapsal: Jiří Dalimil Říha
Schválil: pH S.J. Jiří Grygar
Do elektronické podoby převedl: Hynek Melantrich Olchava

Autor fotek: Roman Plukovník Krejčí


« zpět