Zápis z Reje 2018

26.12.2018

Zápis z Valné hromady Reje Ebicyklu, konané v sobotu 8. 12. 2018 od 14:31 hodin v přednáškovém sále Hvězdárny a planetária v  Hradci Králové.

Valná hromada se uskutečnila v  rámci 34. Reje Ebicyklu konaného ve dnech 8.–9. 12. 2018.

Program

 1. Pokřik (Sir a pH S.J.)
 2. Organizační pokyny hostitele (Podžito)
 3. Zpráva Polního Hejtmana S.J.
 4. Zpráva Statistika (Sir)
 5. Zprávy Strážců Měšce (vyúčtování 2018, poplatky 2019)
 6. Zpráva Melantricha o Světové Pavučině (www.ebicykl.cz)
 7. Zpráva Pavúkmistra (statistika přípravných km)
 8. Zpráva Hydromechanika II (Pohár konstruktérů)
 9. Zpráva Rotymajstra RZ VREP (Kája & Pája)
 10. Snídaně v trávě (Markytán K.)
 11. Příprava 33. Ski & Teleskopy 2019 (Simulant & Simulantka)
 12. Příprava 36. Ebicyklu 2019 (Bludný Holanďan, pH S.J.)
 13. 1 000 000 km a Milionová medaile (Phobos, Ericca, Melantrich)
 14. Udělování čestných členství při příležitosti 35. výročí zrodu Ebicyklu (pH S.J.)
 15. [H]různé – Historické fotky (Roman), Máte Radler? (Melantrich)
 16. Volná debata
 17. Vázaná a brožovaná debata
 18. Hymna
 19. Večeře v downtownu
 20. Benátská noc (promítání snímků a videí)

V neděli snídaně z vlastních zdrojů a individuální rozjezd do domovských dep.

Přítomni

 • Antoš Milan
 • Bejček Karel
 • Brunner Evžen
 • Cáb Jiří
 • Dlabola Luděk
 • Dostál Víťa
 • Grygar Jiří
 • Homola Vladimír
 • Hrůza Petr
 • Janata Mirek
 • Janata Martin
 • Janatová Hana
 • Jedinák Ludovít
 • Jedináková Lila
 • Jelínek Viktor
 • Jelínek Jindřich
 • Kaděrka Petr
 • Krejčí Roman
 • Krejsa Jiří
 • Kunzová Daniela
 • Obert Miloš
 • Obertová Júlia
 • Obert Jakub
 • Obertová Viktória
 • Obert Martin
 • Olchava Hynek
 • Poupa Martin
 • Říha Jiří
 • Smolka Luděk
 • Smolková Karin
 • Strašil Karel
 • Strašilová Marie
 • Strašilová Tereza
 • Šára Bohuslav
 • Šín Ilja
 • Šmelcer Ladislav
 • Šmelcerová Dana
 • Štaudová Božena
 • Štědroň Martin
 • Töröková Erika
 • Trutnovská Jana
 • Trutnovský Karel
 • Vondrouš Josef
 • Žilinská Katarína
 • Žáková Radka

Celkem 45 Ebiduší

Omluveni

 • Hájková Ilona
 • Navrátil Miroslav
 • Pravda Alexander
 • Rumlová Linda
 • Štorek Zdeněk
 • Vallová Kaja

1 – Pokřik

Rej byl zahájen s mírným zpožděním v 14:31 hodin Pokřikem všech přítomných. Za omluveného Sira ho palcátem dirigoval Iljušin a překlad do znakové řeči provedl Polní Hejtman. Závěrečná pasáž proběhla s drobným zakolísáním někoho z pléna.

2 – Organizační pokyny hostitele

Podžito coby Saturn omluvil některé nepřítomné a postěžoval si na nekázeň ebicyklistů při nahlašování účasti na Rej. Vznikají mu zbytečné komplikace při zajišťování obědů a večeří. Ti, kterých se to týká – Polepšete se! Dále uvedl několik podrobností k organizaci.

3 – Zpráva Polního Hejtmana S.J.

Polní Hejtman S.J. zhodnotil letošní 35. EBICYKL 2018, který měl název Český Palcát. Konal se ve dnech 29. 7. – 4. 8. 2018 a etapová místa byla: Pardubice – Deštné v Orlických horách (středisko Vesmír) – Jablonné nad Orlicí – Litomyšl – Medlov – Jihlava – Jindřichův Hradec – Včelná.

 • Ročník to byl náročný, opět se nesl ve znamení velkých veder, nejvyšší teplota byla 37 °C.
 • Všichni účastníci ale zvládli trasu bez úhony, ani nebylo žádné vážné zranění.
 • Všude jsme se setkali s vynikajícím přijetím, jak v místech nocování, tak při návštěvách (plánovaných i neplánovaných) hvězdáren a astronomických pozorovatelen.
 • Začátek v Pardubicích byl s noclehem na postelích a před první etapou byla připravena snídaně v trávě, resp. na faře.
 • Další místo ubytování v osadě Vesmír bylo mimořádné. Jednak svoji polohou téměř na hřebenu Orlických hor a také sousedícím kostelem sv. Matouše. Ten po odsunu německého obyvatelstva chátral, byla z něho ruina, ale od roku 1993 je postupně opravován.
 • Skvělý zážitek nám v dalším místě nocování přichystal Vatikán II na jeho faře v Jablonném nad Orlicí. Tu jsme vyplenili dokonale. Jednak při opulentní večeři a následně ráno při snídani v trávě. Bylo také možné si vyzkoušet technickou zajímavost v podobě motorizovaného kolečka-trakaře – tzv. motůčka.
 • Další zážitky přišly na řadu v Litomyšli, ve městě spojeném s nejvýznamnějším českým astronomem minulého století prof. Kopalem. Rychloexkurzi po městě pro zájemce zvládl Hejtman coby průvodce za pouhých 70 minut, což je na zápis do Knihy rekordů.
 • Následoval Medlov a s ním nezapomenutelní hostitelé manželé Maturovi. V astronomickém táboře, který každoročně pořádají, jsme nejen nocovali ve stanech, ale proběhlo tam i pasování nováčků. Těch bylo letos požehnaně – celkem sedm.
 • Vysočina, kterou jsme projížděli, byla přebohatá na kopečky. Mnohdy nebyly mírné, ale pořádně strmé (odtud např. název Strmilov). Houpali jsme se až do dalšího místa nocování do Jihlavy.
 • Další etapa z Jihlavy přes Telč do Jindřichova Hradce byla půvabná, ale neméně kopcovitá. Navíc bylo rekordní vedro. V místě nocování (rodišti zakladatele České astronomické společnosti prof. Nušla) nás čekala krásná velká tělocvična a také procházející 15. poledník, jehož polohu jsme další den ráno byli nuceni opravit.
 • Závěrečná etapa do Včelné byla se zastávkou na hvězdárně a planetáriu v Českých Budějovicích, kde jsme měli kromě výkladu přichystané vynikající občerstvení.
 • Zakončení letošního Ebicyklu proběhlo večer na dohled Českých Budějovic ve Včelné, kde byla v místě ještě zábava v podobě Benátské noci. Ráno se účastníci většinou přesunuli na nádraží a za pomoci železničních ořů dojeli do svých domovských dep.
 • Pochvalu zaslouží Bludný Holanďan Mirek Janata za vypracování perfektního itineráře, který následně převedl do elektronické podoby a do programů pro GPS Melantrich.
 • Poděkování, poklonu a obdiv pak vyslovuje Polní Hejtman všem, kteří letošní ročník v kopcovitém terénu a velkých vedrech zdárně absolvovali.

4 – Zpráva Statistika Ebicyklu

Sir byl omluven, ale čísla o všech ročnících lze od něho nalézt na webu.
Letošního ročníku Ebicyklu se zúčastnilo 52 ebicyklistů, z toho 18 žen (34,61 %).
Celková délka etap byla 450 km, což je průměr 64 km/etapa.
Ujeto bylo 23 400 ebičlověkokilometrů. Od prvního ročníku Ebicyklu jsme ujeli celkem 999 074 km. V příštím ročníku padne v první etapě miliontý ebikilometr (viz dále).
Setkání s astronomií bylo letos na trase celkem 15.

5 – Zprávy Strážců Měšce (vyúčtování 2018)

Strážce českého měšce – Simulant předložil tato čísla:

 • Celkové příjmy v rámci Ebicyklu 2018 (platby) – 83 700 Kč
 • Výdaje celkem (ubytování, ebibufet, vstupné Nový hrad, vozová hradba) – 56 080 Kč
 • Příjmy během Ebicyklu (pohlednice, trička, platba doktor 2019, jízdné Homola) – 3 195 Kč
 • Stav účtu k 5. 12. 2018 – 32 117,89 Kč

Poplatky pro příští rok 2019 se zvyšují o 100 Kč, protože budou zahrnovat pamětní Milionovou medaili, kterou obdrží každý účastník (viz tabulka).
Účet u FIO banky má číslo: 2801289528 / 2010

Strážce slovenského měšce – Mateno byl omluven, dodatečně poslal tato čísla:

 • Převod z roku 2017 – mínus 123,83 €
 • Vybráno v roce 2018 – 209,00 €
 • Výsledná suma slovenského měšce – plus 85,17 €

Slovenský měšec je stále k dispozici na webu.

Ještě proběhlo hlasování o důvěře ke Strážcům měšců. Kromě jednoho přítomného, který se zdržel hlasování, byli všichni pro vyslovení důvěry. V Simulantovi a v Matenovi máme naprosto důvěryhodné a vzorné ministry financí. Simulantovi bylo Hejtmanem poděkováno na místě, Matenovi bude zaslán děkovný e-mail.

6 – Zpráva Melantricha o Světové Pavučině (www.ebicykl.cz)

Melantrich byl stručný. Promítl srovnávací grafy od Reje do Reje. Počet návštěv ebiwebu mírně vzrostl. Poslanci prý zmírnili českou úpravu se spravováním osobních údajů, takže není nutné přijímat žádná opatření.

Ebiweb je krásný, přehledný a funkční a Melantrich za něj sklidil potlesk.

7 – Zpráva Pavúkmistra (statistika přípravných km)

Pavúkmistr seznámil přítomné s každoročním průzkumem připravenosti ebipiklů na Ebicykl.

Pavúkmistr byl Hejtmanem vyzván, aby zpracoval kompletní historii přípravných kilometrů. Slíbil, že tak učiní.

8 – Zpráva Hydromechanika II (Pohár konstruktérů)

Hydromechanik II – Bohouš Šára přednesl i letos svoji vtipnou zprávu z nadhledu zkušeného cyklomechanika, kterého dělá už 28 let.

Důraz klade na preventivní péči o bicykl a nutnost včasného servisu před Ebicyklem z důvodu zajetí a případných úprav. Pohár konstruktérů se rozhodl udělit letos Petrovi Lemežovi – Nemilosrdnému Samaritánovi, který si po létech ježdění na svém stařičkém favoritu (ke kterému měl citový vztah) opatřil konečně nové kolo.

Kompletní zprávu si můžete přečíst v příloze zápisu (DOC, 140 kB).

9 – Zpráva Rotymajstra Roty z Vody Rostoucích Ebicyklích Pulců (RZ VREP)

Rotymajstr Kája Trutnovský vypracoval naprosto dokonalou zprávu jako každoročně. Jakékoli její krácení a zestručňování by bylo jen na škodu. Proto je přílohou zápisu celá (PDF, 330 kB).

10 – Snídaně v trávě (Markytán K.)

Markytán K. Katka Žilinská promítla obrazové zpravodajství z letošního ročníku Ebicyklu. Fotky doprovodila vtipnými komentáři.

11 – Příprava 33. Ski & Teleskopy 2019 (Simulant & Simulantka)

Simulantka Dana Šmelcerová poreferovala, že Ski & Teleskopy se uskuteční opět na stejném místě v Kychové, v termínu od středy 6. 2. – do neděle 10. 2. 2019.
Prosí přihlášky co nejdříve, nejpozději do 15. ledna 2019.
Ještě bude rozeslán hromadný email.

Skupina Frťan bude opět hrát.

12 – Příprava 36. Ebicyklu 2019 (Bludný Holanďan, pH S.J.)

XXXVI. ročník bude moravský a má název Corona Moraviae (obdoba 27. ročníku 2010 s názvem Corona Bohemiae).

Započne se 3. srpna v Blatnici pod Svatým Antonínkem a skončí 10. srpna v Prostějově. Následovat bude nedělní Ebilog do Olomouce na vlakové spoje.

Etapy, místa nocování, kilometráže:

 • so 3. 8. sraz v Blatnici pod Svatým Antonínkem
 • ne 4. 8. okružní etapa Blatnice –> Blatnice (58 km)
 • po 5. 8. Blatnice –> Valtice (87 km)
 • út 6. 8. Valtice –> Znojmo (70 km)
 • st 7. 8. Znojmo –> Třebíč (77 km)
 • čt 8. 8. Třebíč –> Nové Město na Moravě (51 km)
 • pá 9. 8. Nové Město na Moravě –> Letovice (55 km)
 • so 10. 8. Letovice –> Prostějov (51 km (odtud návrat do domovských dep)
 • ne 11. 8. Ebilog do Olomouce na hlavní vlakové nádraží (23 km)

V první okružní etapě dosáhne peloton ebicyklistů 1 000 000. km (milióntého ebikilometru). Bude oslava (viz dále). Byl zvýšen poplatek o 100 Kč a každý dostane pamětní Milionovou medaili. Navíc v první etapě Hejtman absolvuje svůj 20 000. km (dvaceti tisící ebikilometr), což bude důvod k další oslavě.

Simulant seznámil přítomné s možnostmi návštěv hvězdáren a pozorovatelen na trasách: Bzenec, Veselí nad Moravou, Ždánice, Hodonín, Damnice, Znojmo, Přímětice, Třebíč, Račerovice. Suky, Prostějov.

Platbu 700 Kč je třeba uskutečnit co nejdříve na účet Ebicyklu.
Platbu v SK v € dle Matenových instrukcí.

13 – 1 000 000 km a Milionová medaile (Phobos, Ericca, Melantrich)

Autorkou grafického návrhu Milionové medaile je Ericca. Její návrh je naprosto skvělý. Bylo rozhodnuto, že jednu medaili dostane každý účastník Ebi 2019. S tím souvisí ono zvýšení platby o 100 Kč.
Organizační výbor oslav v čele s jeho předsedou Melantrichem a zástupcem Phobosem se jistě ujme režie s plnou odpovědností a připraví program důstojný a nezapomenutelný.

14 – Udělování čestných členství při příležitosti 35. výročí zrodu Ebicyklu (pH S.J.)

Polní Hejtman S.J. se rozhodl udělit z titulu své funkce Čestná členství Ebicyklu několika ebicyklistům za jejich aktivitu ve prospěch celého kolektivu. Přítomní převzali krásné pamětní diplomy (graficky zpracované Melantrichem) z rukou samotného Hejtmana. Nepřítomným budou diplomy předány příležitostně.
Čestné členství získali:

 • Jiří Grygar alias polní Hejtman spanilé jízdy
  za všechny dosud neuskutečněné ročníky
   
 • Pavel Gábor alias Vatikán
  za zajištění Ebizony a přednášky na trase
   
 • Janet Good alias Janet
  za propagaci Ebicyklu ve Velké Británii / for advertising the Ebicycle in the United Kingdom
   
 • Jeník Hollan alias Markytánka
  za založení téměř bezporuchové Vozové Hradby
   
 • Lila Jedináková alias Tornádo Lou
  za tolik potřebné třeštění
   
 • Miroslav Koráb alias Ledoborec
  za vedení Roty Mladších Práčat a sněhový průzkum a prošlapávání stop na Ski & Teleskopy
   
 • Daniela Kunzová alias Královna
  za udržování královské dvorní etikety
   
 • Petr Lemež alias Nemilosrdný Samaritán
  za záchrannou službu
   
 • Miroslav Navrátil alias Myšák
  za návrat ztraceného syna po 22 letech
   
 • Hynek Olchava alias Melantrich
  za skvělou správu webu Ebicykl
   
 • Pavel Pokorný alias Vatikán II.
  za hýčkání ebipiklů na faře i na Rejvízu
   
 • Alexander Pravda alias Mateno
  za příkladné vykonávání funkce Vicehetmana pre Slovensko a inspirativní slovenské itineráře
   
 • Jiří Říha alias Dalimil
  za vydání Ebiknihy a obětavé psaní zápisů ze všech Rejů
   
 • Jaroslav Soumar alias Duchovní otec
  za ten skvělý nápad
   
 • Ladislav Šmelcer alias Simulant
  za kladnou simulaci Společného Měšce, zajišťování Ski & Teleskopy a objevy skrytých hvězdáren
   
 • Božena Štaudová alias Boženka
  za heroické výkony na králičím sedle
   
 • Josef Vondrouš alias PaeDr.
  za údržbu a propagaci bicyklu Ukrajina

15 – [H]různé – Historické fotky (Roman), Máte Radler? (Melantrich)

Roman promítl historické fotky a požádal přítomné, zda by mu pomohli s jejich identifikací.
Melantrich promítl vývojový diagram výroby Radleru (autor: Roman Krejčí).

Před večeří se opět uskutečnilo skupinové focení, kterého se ujal Roman Krejčí. Už zpracoval svoje další fotky z Reje a jsou umístěné ve fotogalerii.

17–19 Tyto body programu se různě prolínaly a měly nekoordinovaný a volný průběh.

Během celého dne, a následně i po večeři, probíhaly opulentní hody, které zinscenovala slovenská sekce rodiny Obertových. Ti přivezli neuvěřitelné množství jejich domácí pálenky, kterou dostávali účastníci ještě na cestu domů. K tomu se přikusovala domácí slanina, cibule, chléb, prostě plenění jak má být. Pozadu nezůstal ani Mistr Blatnický, z jehož šlechetné iniciativy probíhalo plynulé napájení ebipiklů blatnickými révovými produkty. Někteří účastníci pařili až do pozdních nočních hodin.

V restauraci vznikl i živý obraz Obléhání Vídně Turky 2018 (autor: Karel Trutnovský)

20 – Benátská noc (promítání videí)

Po příchodu z večeře následovalo promítání filmu sestaveného ze záběrů, které pořídili filmaři z Opavské univerzity během Ebicyklu 2015 při natáčení dokumentárního filmu GRYGAR. Jednalo se o sekvence, které se do dokumentu nedostaly. Film byl uveden k Hejtmanovým 80. narozeninám v roce 2016.

Nedělní rozjezd do domovovských dep

Proběhl hladce zhruba mezi 7. a 10. hodinou. Díky Podžitovi za přípravu Reje a Luďkovi Dlabolovi, že mu obětavě vypomohl.

Přejeme všem ebilidem příjemný čas povánoční a příští rok prožitý ve zdraví a spokojenosti.

Zapsal: Jiří Dalimil Říha
Schválil: pH S.J. Jiří Grygar
Do elektronické podoby převedl: Hynek Melantrich Olchava


« zpět