Zápis z Reje 2015

10.01.2016

Zápis z Valné hromady Reje Ebicyklu, konané v sobotu 5. 12. 2015 od 14:35 hodin v přednáškovém sále Hvězdárny a planetária v Hradci Králové.

Valná hromada se uskutečnila v rámci 31. Reje Ebicyklu konaného ve dnech 4.-6. 12. 2015.

Program

 1. Pokřik
 2. Organizační pokyny hostitele (Podžito)
 3. Zpráva Polního Hejtmana S.J.
 4. Zprávy Strážců Měšce (vyúčtování 2015, poplatky 2016)
 5. Zpráva Melantricha o Světové Pavučině (www.ebicykl.cz)
 6. Zpráva Pavúkmistra (statistika přípravných km)
 7. Zpráva Hydromechanika II (Pohár konstruktérů)
 8. Zpráva Rotymajstra RZ VREP (Kája & Pája)
 9. Příprava 30. Ski & Teleskopy 2016 (Simulant & Simulantka)
 10. Zahraniční akce: Kanárské ostrovy; USA - zatmění Slunce 21. 8. 2017 (Zeměkollár, Mateno & Co.)
 11. Kulatá jubilea Stařešinů Ebicyklu v roce 2016 (Zeměkollár)
 12. Příprava 33. Ebicyklu 2016 (Bludný Holanďan, Melantrich, pH S.J.)
 13. Večerní program, časový rozvrh a náplň
 14. [H]různé
 15. Poděkování za mimořádné výkony
 16. Hymna

Přítomni

Společná fotka (foto: Roman Krejčí - tachyon)

 • Balík Jan
 • Bejček Karel
 • Cáb Jiří + manželka Hana
 • Dlabola Luděk
 • Dostál Víťa
 • Grygar Jiří
 • Hájek Karel ml.
 • Hájková Ilona
 • Hofmannová Zinaida
 • Homola Vladimír
 • Hrůza Petr
 • Janata Miroslav
 • Janatová Hana
 • Janda Bohumil
 • Jedinák Ludovít
 • Jedináková Lila
 • Jelínek Jindřich
 • Jelínek Viktor
 • Kaděrka Petr
 • Koráb Miroslav
 • Krejčí Roman
 • Krejsa Jiří
 • Kunzová Daniela
 • Navrátil Mirek
 • Nekola Martin
 • Olchava Hynek
 • Poupa Martin
 • Poupová Růžena
 • Pravda Alexander
 • Říha Jiří
 • Šára Bohuslav
 • Šimoník Dušan
 • Šín Ilja
 • Šmelcer Ladislav
 • Šopa Rostislav
 • Štaudová Božena
 • Štědroň Martin
 • Štorek Zdeněk
 • Töröková Erika
 • Trutnovská Jana
 • Trutnovský Karel
 • Vondrouš Josef
 • Žilinská Katarína
 • Žáková Radka

Celkem 45 Ebiduší

0 - Návštěva nového planetária

Ještě před samotným zasednutím k jednání bylo možné navštívit nové planetárium a zhlédnout jedinečný film o hledání vody ve vesmíru. Tuto nabídku využili téměř všichni přítomní.

1 - Pokřik

Rej byl zahájen s mírným zpožděním ve 14:35 Pokřikem, který dirigoval zasloužilý umělec Sir. Překlad do znakové řeči opět provedl Polní Hejtman. Závěrečnou pasáž zvládli všichni bez zakolísání.

2 - Organizační pokyny hostitele

Podžito připomenul pár drobností k organizaci, všichni už většinou vědí. Zasloužil i letos o bezproblémový průběh Reje, zajistil nocování v prostorách hvězdárny už z pátku na sobotu a domluvil stravování ve stejné restauraci jako vloni. Jídlo bylo dobré, všichni byli spokojeni a Podžita chválili.

3 - Zpráva Polního Hejtmana S.J.

Polní Hejtman S.J. zhodnotil letošní ročník Ebicyklu.

EBICYKL 2015 měl letos název Česko-Slezsko-Moravský Kladskostroj, odvozený od území, kterými projížděl. Trasa krásná, ročník vydařený, i když se cestou vyskytly zdravotní problémy několika účastníků, z nichž někteří ani nemohli pokračovat a museli odjet domů.

Začátek v Liberci u Hájků byl sice tklivý (vzpomínkou na Karla), ale úžasný co se týče pohostinnosti Ilony, která spolu s dalšími ženami Ebicyklu připravila nezapomenutelnou Snídani v trávě s výhledem na Ještěd. Tento kopec Karel miloval, i proto ho zdolalo mimo plán na jeho paměť několik účastníků. Loňský XXXI. ročník se jel jako Memoriál Karla Hájka (9. I. 1953 - 6. III. 2014); letošní XXXII. ročník jako Memoriál Daniely Setteyové (30. VIII. 1954 - 1. X. 2014).

Zvláštností letoška byli mladí filmaři, kteří Ebicykl doprovázeli a natáčeli na něm film o Jiřím Grygarovi. Kdy a kde bude film uveden, se ještě neví.

Pochvala patří Bludnému Holanďanovi, který opět sestavil itinerář, což je v podstatě světový unikát. Asi žádná podobná akce nemá tak podrobně vypracované noty, podle kterých mohou účastníci jet. Poděkování patří i Melantrichovi, který itineráři každoročně vtiskne grafickou podobu a převede ho do elektronické verze.

Každá letošní etapa měla své kouzlo. V Turnově jsme se na hvězdárně potkali s účastníky slovenského Ebicyklu, kteří letos projížděli Českem. V Jičíně sice probíhala rekonstrukce hvězdárny, ale už v lednu 2016 má být slavnostně otevřena. V Havlovicích, coby etapovém místě, byl odpočinek od astronomie, ale hned další etapa do Broumovského výběžku byla astronomicky výživná. V Broumově se stal nezapomenutelným nocleh v klášteře, kdy část účastníků spala v mnišských celách, v současnosti nádherně rekonstruovaných. Také večerní prohlídka monumentálního objektu, zorganizovaná jen pro naši skupinu, byla jedinečná. Odtud jsme byli pravděpodobně pronásledováni mimozemšťany, neboť zde nastaly první potíže. Jednak zdravotního charakteru (nejprve Hejtman), jednak zde byl zapomenut batoh Královny. Cesta dál vedla prakticky celý den polským územím. Přes Klodzsko byla nejkratší spojnicí do Jeseníku. Další den po ranním výjezdu na Rejvíz čekalo na účastníky neskutečné překvapení. Vatikán II. byl totiž zklamaný z toho, že jsme nespali u něho na faře a nevyplenili ho, tak jídlo, pití, ale i stoly, lavice, potřeby na grilování, sud a pípu naložil do auta a na vozík a nadjel nám naproti. Na malé horské loučce vše rozložil a začalo se hodovat. Tohle se může stát jen na Ebicyklu. Škoda, že toto místo minul Hejtman, který ten den měl natáčecí den v místě svého rodiště a jel s filmaři jinou trasu. V Hlubočci jsme se stavěli na farmě Šťastná planeta Víti Dostála a též ji lehce vyplenili. Pivo nám čepoval pětiletý Víťův syn Matyáš. V nedaleké Pusté Polomi už všichni dávno spali ve svých spacácích, když Hejtman ještě pracoval. S filmaři natáčel za úplňku do dvou hodin do rána scény pro závěrečné titulky. Druhý den pak nevyspalý požádal Víťu, aby mu poradil nejkratší cestu do Valašského Meziříčí, což on milerád učinil. Hejtman pak spolu s dalšími spolujezdci dorazil po této zkratce do Valmezu pozdě večer, po začátku brífinku a na computeru měl asi jen o pět km méně, než bylo v itineráři této nejdelší etapy. Zato v těžkém kopcovitém terénu.

Poděkování zaslouží CykloRadka za zajištění místenek pro kola při zpáteční cestě vlaky z Valašského Meziříčí na Prahu.

4 - Zprávy Strážců Měšce (vyúčtování 2015)

Strážce českého měšce - Simulant představil přehledně zpracované vyúčtování letošního ročníku a konstatoval, že zůstatek v měšci činí 14 548,05 Kč.

Zároveň navrhnul, aby se poplatek za účast na Ebi zvedl ze současných 500 Kč na 600 Kč. Všechny další poplatky se zvyšují též o 100 Kč, pouze udržovací zůstává stejný - 50 Kč.

Byla obnovena funkce českého VLKa, kterým se opětovně stal Roman Krejčí.

Strážce slovenského měšce - Mateno seznámil se stavem měšce, ve kterém se nachází 108,47 EUR. Také poplatek slovenských účastníků se mírně zvyšuje, a sice o 4 Eura na 24 EUR.

Oba Strážce Hejtman pochválil za dobré hospodaření.

Kolik a kam platit si přečtěte na obvyklé stránce.

5 - Zpráva Melantricha o Světové Pavučině (www.ebicykl.cz)

Melantrich promítl statistiku návštěvnosti webu Ebicyklu za loňský rok, včetně srovnání za roky předchozí. Na webu byly přidány nové fotografie do zcela nového kabátu, celkem jejich počet dosahuje 13 685! Byl aktualizován a doplněn ZDE a Pokřik. Oba byly také přeloženy do dalších světových jazyků, včetně brněnského hantecu.

Melantrich navrhnul poslat elektronickou pohlednici zde nepřítomným. Za tím účelem nastalo na konci jednání velké skupinové focení, kterého se bravurně ujal Roman Krejčí.

6 - Zpráva Pavúkmistra (statistika přípravných km)

Pavúkmistr seznámil s každoročním průzkumem připravenosti ebipiklů na Ebicykl.

Připravenost jednotlivých účastníků byla v intervalu od 0 km až po neuvěřitelných 4 600 km (Podžito). Medián (prostřední hodnota) byl 547 km (což je podobné jako vloni 520 km). Celkem najeli všichni ebicyklisté v přípravě na letošní ročník 54 000 km.

Další statistiky připojil Sir. Jím spočítané ebičlověkokilometry jsou všechny na webu aktualizovány. Bude třeba stanovit další cíle, kam Ebicykl doputuje. Za tím účelem by měla být zřízena komise. Také musíme pro další výpočty stanovit hmotnost Ebicyklu. Ta se zjistí jednak prostým zvážením účastníků nebo na návrh PaeDra - všichni budou nahnáni do rybníka a úplně ponořeni, načež se změří, o kolik stoupne hladina. Předsedou komise je Pavúkmistr, který si vybere 2 lidi, kteří mu budou pomáhat zjišťovat hmotnost a hustotu Ebicyklu.

7 - Zpráva Hydromechanika II (Pohár konstruktérů)

Hydromechanik II Bohouš Šára přednesl svoji brilantní zprávu (PDF, 0,3 MB).

8 - Zpráva Rotymajstra Roty z Vody Rostoucích Ebicyklích Pulců (RZ VREP)

Rotymajstr Kája Trutnovský měl opět precizně a podrobně vypracovanou zprávu (PDF, 0,3 MB), včetně zajímavých grafů.

Na Rotymajstra navázala svým příspěvkem Královna koloběžka - Viktor Jelínek, který dlouhodobě a systematicky sleduje vývoj ebicyklích pulců a jejich přerod v řádné ebicyklisty. Dokumentace (PPT, 20,6 MB), grafy a prezentace snesou srovnání snad jen s časosběrnými filmy režisérky Heleny Třeštíkové.

9 - Příprava 30. Ski & Teleskopy 2016 (Simulant a Simulantka)

Simulant omluvil Simulantku a potvrdil, že se Ski & Teleskopy v roce 2016 uskuteční opět na stejném místě v Kychové v termínu 17. 2. - 21. 2. 2016. Změna oproti minulým ročníkům: jídlo budou mít zajištěné pouze ti, kteří ho dopředu zaplatí. Ještě bude rozeslán hromadný email, poté budou s Danou do 31. ledna přijímat přihlášky.

10 - Zahraniční akce: Kanárské ostrovy; USA - zatmění Slunce 21. 8. 2017 (Zeměkollár, Mateno & Co.)

Zeměkollár předložil návrhy akcí, které by se mohly uskutečnit v roce 2017.

Kanárské ostrovy (Mekka astronomů) jsou zatím nedopracované. Otázkou zůstává, zda bude možné navštívit místní observatoře - prověří Hejtman a Hillary. Vladimír Homola se nabídl, že by vypracoval program po turistické stránce.

USA - termín jasně daný úplným zatměním Slunce (21. srpna 2017). Akce by mohla být 14denní v termínu 12. 8. 2017 až 26. 8. 2017. Šlo by o let z Prahy do Salt Lake City (Utah) s následnou prohlídkou národních parků Zion, Bryce, Capitol Reef, Canyonlands, Arches a dalších. Ideální počet účastníků by byl 16 (4 auta po 4 lidech). Náklady cca 40 000 Kč.

Ještě připadá v úvahu jedna varianta - ryze cyklistická. Víťa navrhuje trasu z Denveru do Yellowstonu, což je 2 x 800 km, s podporou vozové hradby, která by se tam dala půjčit. Byla by to čistá cyklistika, se třemi národními parky, finančně únosnější.

Vše je ještě daleko, bude se ještě mnohokrát diskutovat. Už nyní se ale doporučuje jedno - šetřit si.

11 - Kulatá jubilea Stařešinů Ebicyklu v roce 2016 (Zeměkollár)

Rok 2016 bude významný tím, že dva Jurové - Jiří Grygar a Jiří Komrska budou mít 80. narozeniny. Po mnoha úvahách a po konzultaci s oslavenci vzešla tato podoba:

Oslava ve společenství ebilidí by se měla konat v Divadle Semafor v sobotu 23. dubna 2016 v 16.00 hodin. Jednalo by se o uzavřené představení jen pro ebicyklisty a několik V.I.P. hostů. Dramaturgie představení se osobně ujímá sám velký šéf pan Jiří Suchý. Předcházet by měl společný oběd ve 13 hodin zatím neznámo kde. Zájemci měli možnost se přihlašovat na adrese pro to zřízené.

12 - Příprava 33. Ebicyklu 2016 (Bludný Holanďan, Melantrich)

33. ročník Ebicyklu 2016 se bude konat na Moravě. Započne ve Valašském Meziříčí a skončí v Blatnici pod Svatým Antonínkem. V neděli při první etapě by se mohlo snídat v trávě u Janatů v Zašové, což je 5-6 km od ValMezu. Zakončení bude tradičně ve sklípku u Jury Cába v Blatnici.

Podle tvaru trasy vynesené do mapy byl ročník nazván jednoznačně Moravský chobot.

Termín konání je 23. - 31. 7. 2016.

sobota 23. 7. příjezd do Valašského Meziříčí

1. etapa: neděle 24. 7. Valašské Meziříčí–Vsetín (46 km)
2. etapa: pondělí 25. 7. Vsetín–Přerov (74 km)
3. etapa: úterý 26. 7. Přerov–Boskovice (71 km)
4. etapa: středa 27. 7. Boskovice–Blatina (56 km)
5. etapa: čtvrtek 28. 7. Blatina–Drásov (87 km)
6. etapa: pátek 29. 7. Drásov–Vyškov (60 km)
7. etapa: sobota 30. 7. Vyškov–Blatnice pod Svatým Antonínkem (96 km)

neděle 31. 1. odjezd z Blatnice pod Svatým Antonínkem

Sestavením itineráře byl pověřen Bludný Holanďan.

Platbu je třeba uskutečnit do konce ledna 2016. Poplatek se zvýšil na 600 Kč.

CykloRadka se pokusí zajistit bezproblémovou přepravu kol vlakem tam i zpět. Ještě sdělí podrobnosti.

Letos se stalo, že někteří neobdrželi hromadným emailem včas itinerář. Pojistkou proti tomu budiž, že do 20. června by se všichni přihlášení měli ozvat Melantrichovi, zda itinerář dostali, či ne.

V souvislosti s Ebicyklem už byla několikrát diskutována otázka způsobu nocování. Zda zachovat současnou podobu, tedy spaní na podlaze tělocvičen, škol, příp. hvězdáren nebo zda zvolit nocování na postelích jako tomu bylo letos v Broumovském klášteře. Své názory můžete zatím promýšlet a na Ebicyklu 2016 se o tom pobavíme podrobněji.

13 - Večerní program, časový rozvrh a náplň

Po skončení Valné hromady nás čekaly obrázky pro pamětníky z astronomických expedic pořádaných od roku 1956, které promítal Sir. Mnozí tehdejší účastníci sedící v sále se na nich ani nepoznávali.

Po nich následovalo video z letošního ročníku Ebicyklu od Matena, které i letos bylo famózní. Profesionálně sestříhaný film hodný televizního uvedení. DVD bylo k dispozici účastníkům.

14 - [H]různé

Phobos jinak také člen (jediný) komise pro výklad Mokodebu, vysvětlil jeho jednotlivé body v působivé prezentaci. Hejtman jeho vystoupení zhodnotil slovy, že by se tyto výsledky bádání mohly tesat. Celá Phobosova prezentace je online.

15 - Poděkování za mimořádné výkony

Hejtman poděkoval všem za účast na Reji a za příspěvky k jednání Valné hromady.

Zvláštní dík patří manželům Simulantovým za tradičně skvělou organizaci Ski & Teleskopy, Bludnému Holanďanovi za itinerář a Melantrichovi za správu jedinečné pavúčí sítě, Vozové Hradbě ve složení Jeník Balík, Hydromechanik a Markytán K. za zajišťování všemožných i nemožných přání ebipiklů, Matenovi za jedinečné filmové dokumenty z Ebi a letos také Ottakarce L. a jejímu týmu, Vatikánovi II, Zeměkollárovi a Melantrichovi za catering. Neméně pak děkujeme Podžitovi a týmu Královéhradecké Hvězdárny a Planetária za vstřícnost a obohacení Reje o nevídané zážitky.

16 - Hymna

Letos opět zazněla na závěr Hymna. V podání pěveckého tělesa přítomných a pod dirigentskou taktovkou Sira byla provedena skvěle a byla důstojnou tečkou za letošním Rejem.

Konec Valné hromady nastal v 18:15 hodin.

Večeře se uskutečnila od 18:45 hodin.

Promítání snímků a videí z Ebi proběhlo po 20. hodině.

Následovalo ještě promítání filmů v novém planetáriu.

Konec Reje byl hluboko po půlnoci.

Nocleh ve vlastních spacácích v prostorách hvězdárny.

V neděli dopoledne pak odjezd účastníků do svých domovských dep.

Přejeme všem ebilidem příjemný předvánoční čas, hezké Vánoce a dobrou jízdu příštím rokem.

Zapsal: Jiří Dalimil Říha
Schválil: pH S.J. Jiří Grygar

Do elektronické podoby převedl: Hynek Melantrich Olchava


« zpět