Vzpomínka na Františka Vaclíka - Freddyho

29.08.2010

Zemřel František Vaclík

Dne 11. 8. 2010 zemřel čestný člen České astronomické společnosti pan František Vaclík.

Pan Vaclík se narodil 25. 12. 1942 v Sedle u Českých Budějovic. Vystudoval Jedenáctiletou střední školu v Č. Budějovicích (dnešní gymnázium). Maturitní zkoušku složil v roce 1960. Pracoval celý život v poštovní přepravě až do odchodu do důchodu v roce 2001.

V době studií navštěvoval astronomický kroužek v Č. Budějovicích a v roce 1961 se stal členem ČAS. Roku 1992 se stal předsedou Jihočeské pobočky ČAS, kterou vedl až do roku 2009. Celkem tedy 17 roků! Po dvě volební období byl členem výkonného výboru ČAS, kde koordinoval práci poboček.

Od založení Ebicyklu - cyklistické jízdy astronomů v roce 1984 se účastnil celkem 16 ročníků.

Jako astronom se věnoval zejména vizuálnímu pozorování proměnných hvězd. Jeho kolegové tvrdí, že některá jeho pozorování předčila svou přesností fotoelektrická fotometrická data. Nejslavnějším pozorovatelským úspěchem pana Vaclíka bylo pozorování novy HR Del v roce 1968, kdy byla pro srovnání k dispozici fotometrická data z tehdy nového dvoumetrového dalekohledu v Ondřejově. Za práce ve výzkumu proměnných hvězd mu byla v roce 1976 udělena ministerstvem kultury pamětní medaile M. Koperníka. Až do své smrti byl aktivním pozorovatelem francouzské společnosti pozorovatelů proměnných hvězd AFOEV. Na tuto práci v roce 1996 navazovala naše nová generace pozorovatelů proměnných hvězd. Dále se věnoval pozorování sluneční aktivity a průzkumu jihočeských nalezišť vltavínů. Spolupracoval s Hvězdárnou v Úpici, kde několikrát přednášel na radioastronomickém semináři na téma vlivu sluneční aktivity na dálkový příjem televizního signálu. Od roku 1993 redigoval zpravodaj JihoČAS, jehož je duchovním otcem.

Za jeho práci pro Českou astronomickou společnost mu byl na sjezdu ČAS v roce 2010 udělen statut čestného člena.

Ovšem především byl pan Vaclík člověkem, který bral život s nadhledem a humorem. Byl pozorovatelem přírody, jakých nikdy není dost a neměli by umírat, dokud o světě kolem nás nezjistíme vše.

Ing. Martin Kákona

Vzpomínka na Freddyho

Františka Vaclíka jsem znal korespondenčně z jeho zpráv o pozorování proměnných hvězd, které vykonával s neuvěřitelnou pečlivostí a nasazením již od svého mládí. V Říši hvězd 47 (1966), č. 10, str. 189 jsem psal o cefeidě RU Cam, která podle sdělení kanadských astronomů přestala pulzovat, jako o příležitosti pro naše amatéry. Byl to právě František, který na základě článku zařadil RU Cam do svého pozorovacího programu a výsledkem byla naše společná práce: F. Vaclík, JG: Perioda změn jasnosti cefeidy RU Camelopardalis v letech 1969-1977. [Říše hvězd 59 (1978), č. 8, 162 - viz faksmile článku.].

V létě r. 1967 vzplanula očima viditelná pomalá nova HR Delphini, kterou jsme v Ondřejově pozorovali jednak fotometricky pomocí 0,6m Mayerova reflektoru a jednak spektroskopicky dvoumetrovým reflektorem firmy Zeiss, jenž byl právě tehdy uveden do zkušebního chodu. František odhadoval jasnosti téže novy očima a tak bylo dobře možné srovnat obě světelné křivky; k mému úžasu se daly ve filtru V na sebe dobře navázat.

Byl jsem proto velmi potěšen, když jsem se s ním opět setkal v červenci 1984 na startu I. ročníku Ebicyklu "Českomoravská Pálava" na hvězdárně v Karlových Varech. Jeho profese pracovníka vlakové pošty ho přímo predurčila k tomu, že se stal prvním Strážcem Měšce Ebicyklu a tuto funkci svědomitě vykonával po více než desetiletí. Freddy, jak se mu začalo říkat proto, že jeho souputníkem byl Nebeský Mechanik Ebicyklu Eddy (Zdeněk Soldát), vynikal charakteristickým pronikavým hlasem a patřil ke kmenovým účastníkům až do 19. ročníku Ebicyklu v r. 2002 (Slezská Hrouda). V letech 1984-2002 absolvoval celkem 16 spanilých jízd a jeho cyklistická kondice byla po celou tu dobu naprosto znamenitá.

Přivábil do řad Ebicyklu také své syny Luboše a Martina jakož i kamaráda Míru Mašinfíru Kratošku z Borovan. S pelotonem Ebicyklu se Freddy naposledy setkal v červenci r. 2007 při příležitosti dojezdu 3. etapy Ebicyklu "Kouzelníkův Klenot" do Borovan. V r. 2008 byl na Reji v Hradci Králové jmenován čestným členem Ebicyklu při příležitosti čtvrtstoletí existence Spanilých jízd.

Freddy se o Ebicykl mimořádně zasloužil jako jeden z jeho zakládajících členů, neboť přispěl významnou měrou k tomu, jak se Ebicykl vyprofiloval. Opustil nás skvělý kamarád a vynikající astronom-amatér. Ebicykl se s Freddym rozloučil na pohřbu v Českých Budějovicích 18. srpna 2010, kde byla na čestném místě v obřadní síni vystavena kytice se stuhou EBICYKL - Z. D. E.

Jiří Grygar
polní hejtman Spanilé jízdy Ebicykl

Moje vzpomínka na Františka Vaclíka (který měl přezdívku Freddy)

Znali jsme se přibližně od roku 1970, kdy se přistěhoval o jedno patro níže a mj. mi dělal korekturu mé "překladatelské prvotiny" z němčiny knihy Weltraumatlas, kterou mám svázanou i s jeho ručně psanými poznámkami do dneška. Výsledkem našich setkání a diskusí o astronomii bylo i mé pomaturitní studium astronomie ve Valašském Meziříčí v letech 1981-1983. O jeho vlivu na mou účast na Ebicyklu se již zmínil polní hejtman Spanilé jízdy Ebicykl, Jiří Grygar. Naše poslední setkání bylo, jak jinak, na kole, když jsme na začátku července společně jeli do kopce v Borovanech z garáží, které máme - patrně již symbolicky - proti sobě.

Bohumír Kratoška

Faksimile článku o hvězdě RU Cam publikovaného v Říši hvězd v r. 1978

1992, Komňa - památník JAK; foto Roman Krejčí

1992, Nivnice - muzeum JAK; foto Roman Krejčí

1992, Nivnice - památník JAK; foto Roman Krejčí

1992, Uherský Brod - památník JAK; foto Roman Krejčí

1995, Hraniční přechod Slovensko-Česko; foto Roman Krejčí coby Tachyon

1995, Planetárium Ostrava; foto Roman Krejčí

1995, U hrobu R. Rosy; foto Roman Krejčí

1995, Veselí nad Moravou; foto Roman Krejčí coby Tachyon

2007, S Petrem Lemežem v tělocvičně v Borovanech; foto Milan Antoš

2007, Při společné večeři v Borovanech; foto Milan Antoš

2007, Se Sirem v tělocvičně v Borovanech; foto Miroslava Štorková

2007, Při společné večeři v Borovanech; foto Miroslava Štorková

2010, Smuteční kytice Ebicyklu; foto Roman Krejčí

Další fotky jsou ve speciálu ve FotoKronice.


« zpět