PROFIL 446 Trasy 35. ročníku zanesené do mapy připomínaly husitský palcát. PROFIL 447 Ebicyklisté v kopuli hvězdárny barona Krause v Pardubicích. Foto Alexander Pravda PROFIL 448 Při třetí etapě z Jablonného nad Orlicí do Litomyšle jsme navštívili hvězdárnu pana Jiřího Němečka v Dolní Čermné. Foto Vladimír Homola PROFIL 449 Dalekohled pana Jiřího Němečka v Dolní Čermné. Foto Vladimír Homola PROFIL 450 Při třetí etapě jsme navštívili dopadové místo meteoritu z roku 1963 v Ústí nad Orlicí. Foto Mirek Janata
PROFIL 451 Informační tabulka u dopadového místa. Foto Mirek Janata PROFIL 452 Během třetí etapy jsme navštívili teprve rodící se hvězdárnu pana Jiřího Veselého ve Sloupnici. Foto Zdeněk Tarant PROFIL 453 Dalekohled pana Jiřího Veselého ve Sloupnici. Foto Alexander Pravda PROFIL 454 Ebicyklisté u památníku Zdeňka Kopala v Litomyšli. Foto Vladimír Homola PROFIL 455 Ve večerních hodinách jsme v Litomyšli navštívili školní hvězdárnu gymnázia. Foto Vladimír Homola
PROFIL 456 K pozorování planet jsme v Litomyšli využili přenosný dalekohled na montáži typu dobson. Foto Roman Krejčí PROFIL 457 Ebicyklisté u modelu Slunce na planetární stezce v Proseči (čtvrtá etapa z Litomyšle na Medlov). Foto Vladimír Homola PROFIL 458 Hvězdárna pana Jiřího Dupala v Sukách u Ostrova nad Oslavou (5. etapa Medlov - Jihlava). Foto Zdeněk Tarant PROFIL 459 Dalekohled pana Dupala na jeho hvězdárně v Sukách u Ostrova nad Oslavou (5. etapa Medlov - Jihlava). Foto Zdeněk Tarant PROFIL 460 V Jihlavě byl cíl 5. etapy. Navštívili jsme tam pozorovatelnu Jihlavské astronomické společnosti na Bráně Matky Boží. Průvodcem nám byl pan Miloš Podařil. Foto Radka Žáková
PROFIL 461 Hvězdárna v Jindřichově Hradci prochází rozsáhlou rekonstrukcí. O své práci a plánech do budoucna nám přišli vyprávět pracovníci hvězdárny do místa našeho ubytování. Foto Roman Krejčí PROFIL 462 Fotka na skutečném 15. poledníku Jindřichově Hradci. Foto Jiří Říha PROFIL 463 V Jindřichově Hradci jsme v podvečer navštívili hvězdárnu pana Štefla. PROFIL 464 Na trase poslední etapy ležela hvězdárna pana Rady v Hluboké. Foto Roman Krejčí PROFIL 465 Přístrojové vybavení hvězdárny pana Rady v Hluboké nad Vltavou. Foto Roman Krejčí
PROFIL 466 Dalekohled hvězdárny v Českých Budějovicích. Foto Vladimír Homola