PROFIL 138  Ebicykl 1997 - Slovenská Fajka. Rok 1997 byl rok povodní. Expres Košičan s Ebicyklisty a jejich koly musí z Prahy do Košic odklonem přes Bratislavu, z Čech na Slovensko drží jediný most - v Kútech. Na Slovensku se peloton dešťům i povodním celkem úspěšně vyhýbal, viděli jsme na mnoha místech už jen jejich následky. Až pak poslední etapy se jely v dešti. PROFIL 139  Z deníčku Karla Bejčka. Po názorových neshodách v Ebicyklu došlo k tzv. Rozkolu a v roce 1997 se objevilo na staru jen 25 lidí, z toho 7 žen. Archiv Karel Bejček. PROFIL 140  Na hvězdárně v Rožňavě jsme potřetí (1985, 1988…). Foto Zdeněk Štorek. PROFIL 141  Hvězdárna Vartovka na kopci nad Banskou Bystricou. Na červenobílý stožár za hvězdárnou vylezl i s těžkou VHS-kamerou Dušan Krcha, aby měl unikátní záběry rojení ebicyklistů. Foto Zdeněk Štorek. PROFIL 142  Začátek Necpalské doliny ve Velké Fatře. Jet se dalo jen občas, pak jsme se pěšky a občas s koly na rameni dostali až na chatu pod Borišovom (1300 m). Odtud Lubochnianskou dolinou do Dolného Kubína. Tam začaly deště. Foto Zdeněk Štorek.